Treballs Fi de Màster> Infermeria

Evaluación del impacto de una consulta enfrmera durante el proceso quirúrgico en los niveles de ansiedad de los pacientes de cirugía cardíaca.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1617
 • Authors:

  Garcia Teja, Patricia
 • Others:

  Keywords: Infermeria perioperatòria, Cirurgia Cardíaca, Ansietat Perioperative nursing, Cardiac Surgery, Anxiety Enfermería perioperatoria, Cirugía cardiaca, Ansiedad
  Title in different languages: Avaluació de l'impacte d'una consulta infermera durant el procés quirúrgic als nivells d'ansietat dels pacients de cirurgia cardiaca Evaluation of the impact of a nursing consultation during the surgical process on the anxiety levels of cardiac surgery patients Evaluación del impacto de una consulta enfrmera durante el proceso quirúrgico en los niveles de ansiedad de los pacientes de cirugía cardíaca.
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Garcia Teja, Patricia
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-13
  TFM credits: 11
  Project director: Martí Arques, Rut
  Abstract: L'ansietat preoperatòria pot afectar negativament el procés quirúrgic i la recuperació, augmentant la morbiditat i mortalitat. Aquest estudi busca avaluar l'impacte d'una consulta infermera personalitzada en pacients sotmesos a cirurgia cardíaca. Es realitzarà un assaig clínic controlat amb dos grups: un que rebrà atenció estàndard i un altre que rebrà consulta addicional per una infermera especialitzada. S'avaluaran els nivells d'ansietat, satisfacció i dolor mitjançant qüestionaris pre i postoperatoris. L'atenció personalitzada pot millorar la qualitat d'atenció, reduir costos i familiaritzar al pacient amb el procés quirúrgic. Resultats positius poden impulsar canvis institucionals i beneficis en la salut del pacient La ansiedad preoperatoria puede afectar negativamente el proceso quirúrgico y la recuperación, aumentando la morbilidad y mortalidad. Este estudio busca evaluar el impacto de una consulta enfermera personalizada en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Se realizará un ensayo clínico controlado con dos grupos: uno que recibirá atención estándar y otro que recibirá consulta adicional por una enfermera especializada. Se evaluarán los niveles de ansiedad, satisfacción y dolor mediante cuestionarios pre y postoperatorios. La atención personalizada puede mejorar la calidad de atención, reducir costos y familiarizar al paciente con el proceso quirúrgico. Resultados positivos pueden impulsar cambios institucionales y beneficios en la salud del paciente.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Evaluación del impacto de una consulta enfrmera durante el proceso quirúrgico en los niveles de ansiedad de los pacientes de cirugía cardíaca.
  Creation date in repository: 2024-03-13
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar