Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Structural NanoFingerprint Generation

 • Identification data

  Identifier: TFM:1631
 • Authors:

  Munté Guerrero, Nil
 • Others:

  Keywords: Nanopartícula, Structural NanoFingerprint, format de fitxer XYZ, cerca de subgrafs, Estructura Local, Model de regressió Nanoparticle, Structural NanoFingerprint, XYZ file format, Subgraph search, Local Structure, Regression model Nanopartícula, Structural NanoFingerprint, formato de fichero XYZ, búsqueda de subgrafos, Estructura Local, Modelo de regressión
  Title in different languages: Generació d'Structural NanoFingerprint Generación d'Structural NanoFingerprint
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Munté Guerrero, Nil
  APS: No
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-15
  Project director: Serratosa Casanelles, Francesc
  Abstract: Aquest Treball de Fi de Màster està centrat en l'estudi i generació de NanoEmpremtes Estructurals, representacions de nanopartícules d'òxid metàl·lic a partir de la informació local de la seva estructura tridimensional. En primer lloc, es descriu la seva estructura. A continuació, es descriu l'algorisme implementat en llenguatge C per generar-los correctament, i es prova mitjançant un algorisme de verificació de la correcció, així com l'estudi del temps de càlcul del codi i les seves parts per determinar quines són les seccions que més consumeixen. Finalment, es descriu la generació artificial de NanoFingerprints estructurals mitjançant regressió lineal i no lineal (múltiple) amb MATLAB, en la qual es presenten diferents models. This Master Thesis is focused on the study and generation of Structural NanoFingerprints, representations of metal-oxide nanoparticles based on the local information of their three-dimensional structure. Firstly, it is described their structure. Then, the algorithm implemented in C-language to correctly generate them is described, and tested using a correctness checking algorithm, as well as the study of the computational time of the code and its parts to determine which are the most consuming sections. Finally, the artificial generation of Structural NanoFingerprints is described using Linear and Non-Linear (Multiple) Regression with MATLAB, in which different models are presented.
  Subject: Enginyeria informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: Structural NanoFingerprint Generation
  Creation date in repository: 2024-04-09
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar