Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

A collaborative system for personalized recommendation in an online supermarket

 • Identification data

  Identifier: TFM:1633
 • Authors:

  Gursoy, Semiha
 • Others:

  Keywords: Intel·ligència Artificial, Filtratge col·laboratiu, Sistemes de recomanació Artificial Intelligence, Collaborative filtering, Recommender systems Inteligencia Artificial, Filtrado colaborativo, Sistemas de recomendación
  Title in different languages: Un sistema col·laboratiu per fer recomanacions personalitzades en un supermercat online Un sistema colaborativo para recomendación personalizada en un supermercado online
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Gursoy, Semiha
  APS: No
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-15
  Project director: Valls Mateu, Aïda
  Abstract: La web s'ha convertit en la via important del comerç. A mesura que va augmentar el nombre d'opcions disponibles en línia, ha sorgit la necessitat de sistemes informàtics per ajudar els usuaris a prendre decisions de compra. Aquests sistemes es coneixen com a sistemes de recomanació personalitzats. Aquest treball se centra en la construcció d'un sistema de recomanació personalitzat per a una empresa catalana de subministrament d'aliments. Mitjançant un enfocament de filtratge col·laboratiu, aquest sistema integra l'historial de compres dels usuaris i les dades contextuals rellevants per generar recomanacions. Els resultats experimentals validen l'eficàcia del sistema de recomanació a l'hora d'identificar elements potencials d'interès per als usuaris. The Web has become the significant route of trade. As the number of options available online increased, the necessity of computer systems to assist users in purchasing decisions has arisen. These systems are known as personalized recommender systems. This work focuses on the construction of a personalized recommender system for a Catalan food supply company. Using a collaborative filtering approach, this system integrates the users’ purchase history and relevant contextual data to generate recommendations. The experimental results validate the efficacy of the recommender system in identifying potential items of interest for users.
  Subject: Enginyeria informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: A collaborative system for personalized recommendation in an online supermarket
  Creation date in repository: 2024-04-09
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar