Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Privacy-preserving Sharing of Genomic Data

 • Identification data

  Identifier: TFM:1638
 • Authors:

  Blanco Álvarez, Alberto
 • Others:

  Keywords: Privacidad, Cumplimiento de GDPR, Datos genómicos Privacy, GDPR-compliance, Genomic data Privadesa, Compliment de GDPR, Dades genòmics
  Title in different languages: Preservación de la seguridad en datos genómicos de uso compartido Preservació de la seguretat en dades genòmiques d'ús compartit
  Subject areas: Ingeniería informática Computer engineering Enginyeria informàtica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Blanco Álvarez, Alberto
  APS: No
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-01-30
  Project director: DOMINGO FERRER, Josep
  Abstract: While the uprising in the development of improved personalized medicine methods are to be highly insightful for new techniques, they demand large quantities of genomic data , extremely sensitive personal data that contain information unique to an individual, very disclosive regarding their health, expected diseases, skills… Anonymizing genomic data to make them non-personal and hence shareable under the General Data Protection Regulation (GDPR) is challenging as the usual anonymization methods based on data perturbation or generalization might have unknown consequences on the data. We propose a novel method that allows to safely store newly generated that that preserves information and allows the remote secure exchange of information, controlled by the owner, at any time. Tot i que l'aixecament en el desenvolupament de mètodes de medicina personalitzada millorada ha de ser molt perspicaç per a les noves tècniques, exigeixen grans quantitats de dades genòmiques, dades personals extremadament sensibles que contenen informació exclusiva d'un individu, molt reveladora sobre la seva salut, malalties esperades i habilitats. … Anonimitzar les dades genòmiques per fer-les no personals i, per tant, compartir-les d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (GDPR) és un repte, ja que els mètodes habituals d'anonimització basats en la pertorbació o la generalització de les dades poden tenir conseqüències desconegudes sobre les dades. Proposem un nou mètode que permet emmagatzemar de manera segura allò que es genera de nova generació que conserva la informació i permet l'intercanvi remot segur d'informació, controlat pel propietari, en qualsevol moment.
  Subject: Enginyeria informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: Privacy-preserving Sharing of Genomic Data
  Creation date in repository: 2024-04-09
 • Keywords:

  Ingeniería informática
  Computer engineering
  Enginyeria informàtica
  Enginyeria informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar