Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Pressure-Vacuum relief valve design for storage tanks. Comparison between API2000, API2000 Annex A, EN14015, ISO28300 and TRGS509.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1661
 • Authors:

  Lopez Garcia, Joel
 • Others:

  Keywords: pressure-vacuum, valve, breathing pressió-buit, vàlvula, respiració presión-vacío, válvula, respiración
  Title in different languages: Disseny de les vàlvules d'alleujament de pressió-buit per a tancs d'emmagatzematge. Comparativa entre API2000, API2000 Annex A, EN14015, ISO28300 i TRGS509. Diseño de las válvulas de alivio de presión-vacío para tanques de almacenamiento. Comparativa entre API2000, API2000 Annex A, EN14015, ISO28300 y TRGS509.
  Subject areas: Ingeniería Industrial Industrial Engineering Enginyeria Industrial
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Work's codirector: De la Flor, Silvia
  Student: Lopez Garcia, Joel
  APS: No
  Department: Enginyeria Mecànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-09-01
  Project director: Basco, Josep
  Abstract: Un examen exhaustiu de les normes existents per al sistema de ventilació de pressió i buit Es requereix disseny per establir les directrius que regulen el dimensionament i el funcionament de la pressió-buit vàlvules de seguretat. Els estàndards analitzats al llarg de l'estudi són API 2000 7th Edition Cos principal i annex A, DIN EN 14015, ISO 28300 i TRGS 509. Mitjançant una anàlisi crítica d'aquestes regulacions, aquest estudi recomanarà un estàndard per a la dimensionament de les vàlvules d'alleujament de pressió-buit, proporcionant una revisió de cadascuna de les normes identificatives mancances, inconsistències o àrees que poden necessitar millores. Cal tenir en compte que això L'estudi se centra en els dipòsits d'emmagatzematge no aïllats de coberta fixa. A comprehensive examination of existing standards for pressure-vacuum venting system design is required to establish the guidelines governing the sizing and operation of pressure-vacuum relief valves. The standards analyzed throughout the study are API 2000 7th Edition Main Body and Annex A, DIN EN 14015, ISO 28300 and TRGS 509. By critically analyzing these regulations, this study will recommend a standard for the sizing of pressure-vacuum relief valves, providing a review of each of the standards identifying lacks, inconsistencies, or areas that may require improvement. It should be noted that this study is focused on uninsulated fixed-roof storage tanks.
  Subject: Enginyeria Indusrial
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Pressure-Vacuum relief valve design for storage tanks. Comparison between API2000, API2000 Annex A, EN14015, ISO28300 and TRGS509.
  Creation date in repository: 2024-04-09
 • Keywords:

  Ingeniería Industrial
  Industrial Engineering
  Enginyeria Industrial
  Enginyeria Indusrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar