Treballs Fi de Màster> Medicina i Cirurgia

Interacción entre la microbiota intestinal y la obesidad: efectos terapéuticos de la inulina como prebiótico.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1669
 • Authors:

  Bohigas Aranda, Mònica
 • Others:

  Keywords: Microbiota intestinal, obesidad, inulina Gut microbiota, obesity, inulin Microbiota intestinal, obesitat, inulina
  Title in different languages: Interaction between gut microbiota and obesity: therapeutic effects of inulin as a prebiotic. Interacció entre la microbiota intestinal i l'obesitat: efectes terapèutics de l'inulina com a prebiòtic.
  Subject areas: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Bohigas Aranda, Mònica
  APS: No
  Department: Medicina i Cirurgia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-22
  Project director: Mulero Abellán, Miguel
  Abstract: The objective of this review was to explore the association between the intestinal microbiota and obesity and to investigate the role of inulin in the treatment of this disease. People with obesity have shown alterations in the composition of the intestinal microbiota, which is known as dysbiosis. As a consequence, the normal functions of the microbiota are altered and the host's metabolism could function incorrectly. Inulin is a polysaccharide that can be fermented by commensal bacteria and, at the same time, can modulate the composition of the intestinal microbiota. This review has shown that inulin supplementation increases the abundance of Bifidobacterium in subjects with obesity. L'objectiu d'aquesta revisió ha estat explorar l'associació entre la microbiota intestinal i l'obesitat i investigar el paper de la inulina en el tractament d'aquesta malaltia. Les persones amb obesitat han mostrat alteracions en la composició de la microbiota intestinal, cosa que es coneix com a disbiosi. Com a conseqüència, les funcions normals de la microbiota es veuen alterades i el metabolisme de l?hoste podria funcionar incorrectament. La inulina és un polisacàrid que pot ser fermentat per bacteris comensals i, alhora, pot modular la composició de la microbiota intestinal. Aquesta revisió ha mostrat que la suplementació amb inulina augmenta l‟abundància de Bifidobacterium en subjectes amb obesitat.
  Subject: Nutrició
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Nutrició i Metabolisme
  Title in original language: Interacción entre la microbiota intestinal y la obesidad: efectos terapéuticos de la inulina como prebiótico.
  Creation date in repository: 2024-04-19
 • Keywords:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar