Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Examining L2 vowel contrast desensitization in the EFL Classroom: A study on native Spanish/Catalan speaker perception and production of English tense-lax vowel pairs

 • Identification data

  Identifier: TFM:1706
 • Authors:

  Salcedo Silva, Adrián
 • Others:

  Keywords: hipòtesi de desensibilització, ponderació de la durada, adquisició fonològica hipótesis de desensibilización, ponderación de la duración, adquisición fonológica hipótesis de desensibilización, ponderación de la duración, adquisición fonológica
  Title in different languages: Investigació de la percepció del contrast vocàlic de la segona llengua a l’aula — Un estudi sobre l’adquisició de les vocals laxes i tenses de l’anglès en parlants catalans/espanyols  Examining L2 vowel contrast desensitization in the EFL Classroom: A study on native Spanish/Catalan speaker perception and production of English tense-lax vowel pairs Investigación de la percepción del contraste vocálico de la segunda lengua en el aula — Un estudio sobre la adquisición de las vocales laxas y tensas del inglés 
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Salcedo Silva, Adrián
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-17
  TFM credits: 11
  Project director: Romero, Joaquín
  Abstract: La tesi pretén provar l'eficàcia de tres instruccions de pronunciació: basades en la longitud, basades en la qualitat i un enfocament implícit. La hipòtesi de Bohn prediu que els aprenents de L2 recorreran a la longitud vocàlica com la característica contrastiva principal per a aquells membres de parells vocàlics com /i/-/ɪ/ que els aprenents no tenen en el seu inventari fonològic de vocals o per als quals només tenen una categoria vocàlica. L'experiment inclourà una prova d'identificació d'elecció forçada amb estímuls que han estat manipulats en durada i espectres. També recollirà dades de producció dels participants. The thesis aims to test the effectiveness of three pronunciation instructions: length-based, quality-based, and an implicit approach. Bohn’s hypothesis predicts that L2 learners will resort to vowel length as the main contrastive feature for those members of vowel pairs like /i/-/ɪ/ that learners lack in their phonological vowel inventory or for which they only have one vowel category. The experiment will include a forced-choice identification test with stimuli that has been manipulated in duration and spectra. It will also gather production data from participants.
  Subject: Pronunciació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Examining L2 vowel contrast desensitization in the EFL Classroom: A study on native Spanish/Catalan speaker perception and production of English tense-lax vowel pairs
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Pronunciació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar