Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Using Songs to Teach the Grammar of Gerund Versus Infinitive in the EFL Сlassroom

 • Identification data

  Identifier: TFM:1708
 • Authors:

  Vasileva, Aleksandra
 • Others:

  Keywords: canciones, gramática, inglés songs, grammar, English cançons, gramàtica, anglès
  Title in different languages: Uso de canciones para enseñar la gramática del gerundio frente al infinitivo en el aula de inglés como lengua extranjera (EFL) Using Songs to Teach the Grammar of Gerund Versus Infinitive in the EFL Сlassroom Ús de cançons per ensenyar la gramàtica del gerundi versus l'infinitiu a l'aula d'EFL
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Work's codirector: 38805191M
  Student: Vasileva, Aleksandra
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-19
  TFM credits: 11
  Project director: Oltra-Massuet, Isabel
  Abstract: This research investigates the use of song excerpts for teaching gerunds and infinitives to young adults who are native Catalan/Spanish speakers. The study found that integrating music into lessons improved students’ grasp of these grammatical concepts, with the experimental group showing notable progress. However, the motivational impact of music was inconclusive. The method demonstrated long-term benefits, with the experimental group excelling in memory retention. This study underscores the potential of songs in grammar instruction, offering a fresh perspective on pedagogical practices. Aquesta investigació investiga l'ús de fragments de cançons per ensenyar gerunds i infinitius a adults joves nadius catalanoparlants. L'estudi va trobar que la integració de la música a les lliçons va millorar la comprensió d'aquests conceptes gramaticals per part dels estudiants, amb un progrés notable del grup experimental. No obstant això, l'impacte motivacional de la música no va ser concloent. El mètode va demostrar beneficis a llarg termini, amb el grup experimental excel·lent en la retenció de memòria. Aquest estudi subratlla el potencial de les cançons en la instrucció gramatical, oferint una nova perspectiva sobre les pràctiques pedagògiques.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Using Songs to Teach the Grammar of Gerund Versus Infinitive in the EFL Сlassroom
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar