Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The application of cinema and literature in the EFL classroom, and their assessment on student’s motivation, enjoyment, and vocabulary acquisition.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1712
 • Authors:

  Delgado Guinovart, Gloria
 • Others:

  Keywords: Adquisición de vocabulario, peliculas, literatura. Vocabulary acquisition, movies, literature, motivation, enjoyment. Adquisició de vocabulari, pel.lícules, literatura.
  Title in different languages: La aplicación del cine y la literatura en el inglés como lengua estranjera; evaluando la motivación, el disfrute y la adquisición del vocabulario de los estudiantes. The application of cinema and literature in the EFL classroom, and their assessment on student’s motivation, enjoyment, and vocabulary acquisition. L'aplicació del cinema i la literatura a l'anglès com a llengua estranjera; avaluació de la motivació, el gaudi i l'adquisició de vocabulari per part dels estudiants
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Delgado Guinovart, Gloria
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-19
  TFM credits: 11
  Project director: Hà, Tú Anh
  Abstract: This thesis explores whether students acquire and retain new vocabulary through reading literature or watching movies, and if that affects their motivation and enjoyment in the EFL classroom. The study was made with one group pre-test and post-test design with 19 participants aged from 10 to 11, whose English level was A2, beginning of B1. Aquesta tesi explora si els estudiants adquireixen i conserven un vocabulari nou a través de la lectura de literatura o la visualització de pel·lícules, i si això afecta la seva motivació i gaudi a l'aula EFL. L'estudi s'ha realitzat amb un disseny de pretest i posttest grupal amb 19 participants d'entre 10 i 11 anys, el nivell d'anglès dels quals era A2, inici de B1.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: The application of cinema and literature in the EFL classroom, and their assessment on student’s motivation, enjoyment, and vocabulary acquisition.
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar