Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Interpersonal Dynamics and Second Language Acquisition: Investigating the influence of the teacher-student relationship on English vocabulary expansion in the classroom.

 • Identification data

  Identifier: TFM:1715
 • Authors:

  Byrne, Kevin
 • Others:

  Keywords: adquisició de una segona llengua, relació professor-alumne, ensenyamente i aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera/segona second language acquisition, teacher-student relationship,teaching and learning English as a foreign/second language adquisición de una segunda lengua, relación profesor-alumno, enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera/segunda lengua
  Title in different languages: Interpersonal Dynamics and Second Language Acquisition: Investigating the influence of the teacher-student relationship on English vocabulary expansion in the classroom. Interpersonal Dynamics and Second Language Acquisition: Investigating the influence of the teacher-student relationship on English vocabulary expansion in the classroom. Dinámica Interpersonal y Adquisición de una Segunda Lengua: Investigando la influencia de la relación profesor-alumno en la expansión del vocabulario en inglés.
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Byrne, Kevin
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Gallego Balsá, Lidía
  Abstract: L'heterogeneïtat en l'àrea d'ensenyament i aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera/segona és ben reconeguda. La literatura fins ara revela una abundància de teories i troballes que busquen millorar els objectius de competència lingüística. Aquest estudi es nodreix de les idees de la recerca en Psicologia Aplicada al servei de la pràctica pedagògica en Lingüística Aplicada. Un estudi quantitatiu amb un disseny de mesures repetides a 39 estudiants catalans va investigar la influència de la relació professor-estudiant en l'aprenentatge del vocabulari anglès. L'anàlisi va revelar una distribució de dades no normal que suggereix ajustos metodològics necessaris per mitigar els covariats com el Novelty Affect i el Social Desirability Bias, entre d'altres. Learning outcome heterogeneity in the area of teaching and learning English as a foreign/second language is well recognized. Literature to date reveals an abundance of theories and findings which seek to improve linguistic proficiency objectives. This study draws on insights from research in Applied Psychology in the service of pedagogical practice in Applied Linguistics. A quantitative study using a repeated-measures design on 39 Catalan students investigated the influence of the teacher-student relationship on English vocabulary learning. Analysis revealed a non-normal data distribution suggestive of necessary methodological adjustments to mitigate covariates like the Novelty Affect and Social Desirability Bias, among others.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Interpersonal Dynamics and Second Language Acquisition: Investigating the influence of the teacher-student relationship on English vocabulary expansion in the classroom.
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar