Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Incidental Vocabulary Learning by EFL Students: The Effect of Marginal Glosses in Online L2 Reading

 • Identification data

  Identifier: TFM:1716
 • Authors:

  Gaush, Leah
 • Others:

  Keywords: lectura d'una segona llengua, glossament d'una segona llengua, aprenentatge incidental de vocabulari L2 reading, L2 glossing, incidental vocabulary learning lectura en segunda lengua, glosa en segunda lengua, aprendizaje incidental de vocabulario
  Title in different languages: Aprenentatge incidental de vocabulari per part d'estudiants d'anglès com a llengua estrangera: l'efecte de les gloses marginals en la lectura en línia d'una segona llengua Incidental Vocabulary Learning by EFL Students: The Effect of Marginal Glosses in Online L2 Reading Aprendizaje incidental de vocabulario por parte de estudiantes de inglés como lengua extranjera: el efecto de las glosas marginales en la lectura en línea de una segunda lengua
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Gaush, Leah
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Bellot, Andrea
  Abstract: L'objectiu d'aquest estudi va ser investigar l'efecte de la brillantor marginal de L2 en la lectura en línia de L2 sobre l'aprenentatge de vocabulari incidental dels alumnes de FPEA. Els estudiants de secundària de l'Estat espanyol van llegir un article que contenia 10 paraules de vocabulari desconegudes i van completar una prova de comprensió de vocabulari. Tres setmanes més tard, van llegir el mateix article glossat de manera diferent (textual, pictòric, textual-pictorial, o sense glossa) i van completar una post-prova de vocabulari. Els resultats van revelar que no hi havia cap diferència significativa en les puntuacions de prova entre grups experimentals, els lectors van indicar una major preferència per les glosses textuals-pictòriques, i els lectors, de mitjana, prefereixen la glossa sobre cap glossa en la lectura L2. The aim of this study was to investigate the effect of L2 marginal glossing in online L2 reading on the incidental vocabulary learning of EFL learners. Secondary school students in Spain read an article containing 10 unknown vocabulary words and completed a vocabulary comprehension pre-test. Three weeks later, they read the same article glossed differently (textual, pictorial, textual-pictorial, or no glossing) and completed a vocabulary post-test. Results revealed there was no significant difference in test scores between experimental groups, readers indicated greater preference for textual-pictorial glosses, and readers, on average, prefer glossing over no glossing in L2 reading.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Incidental Vocabulary Learning by EFL Students: The Effect of Marginal Glosses in Online L2 Reading
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar