Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

English-speaking cultural representation in EFL coursebooks and teachers’ practices

 • Identification data

  Identifier: TFM:1719
 • Authors:

  Turnbull, Mia Suzanne
 • Others:

  Keywords: Competencia intercultural, inglés como lengua extranjera, países anglófonos intercultural competence (IC), EFL, English-speaking countries Competència intercultural, anglès com a llengua estrangera, països anglòfons
  Title in different languages: La representación cultural anglófona en libros de texto de inglés y las prácticas de profesores English-speaking cultural representation in EFL coursebooks and teachers’ practices Representació cultural de parla anglesa als llibres de cursos d'EFL i a les pràctiques dels professors
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Turnbull, Mia Suzanne
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-19
  TFM credits: 11
  Project director: Baran, Katarzyna Agnieszka
  Abstract: This study examines the inclusion of cultural diversity of English-speaking countries in primary EFL classes at one school in Catalonia through the coursebook Open Up and teachers’ practices. Based on hegemony of the U.S. and the U.K., cultural diversity, and intercultural competence (IC), the study’s qualitative coursebook analysis and teacher questionnaire found that there is room for more English-speaking cultural representation and varieties to be included in classrooms and content. This study opens the door for further research into EFL coursebooks and materials, understanding how classroom practices and materials allow students’ intercultural competence to develop. Aquest estudi estudia la inclusió de la diversitat cultural dels països de parla anglesa a les classes primàries d'EFL en una escola de Catalunya a través del llibre de cursos Open Up i les pràctiques del professorat. Basant-se en l'hegemonia dels Estats Units i el Regne Unit, la diversitat cultural i la competència intercultural (CI), l'anàlisi qualitativa del llibre de cursos i el qüestionari del professorat de l'estudi van trobar que hi ha marge per a incloure més representacions culturals i varietats de parla anglesa a les aules i continguts. Aquest estudi obre la porta a una investigació més profunda sobre els llibres i materials de l'EFL, entenent com les pràctiques i els materials de l'aula permeten desenvolupar la competència intercultural dels estudiants.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: English-speaking cultural representation in EFL coursebooks and teachers’ practices
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar