Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Exploring the impact of Virtual Reality (VR) on EFL primary school students’ vocabulary acquisition and general motivation

 • Identification data

  Identifier: TFM:1720
 • Authors:

  Mounjid, Mohamed Amine
 • Others:

  Keywords: Virtual Reality, Vocabulary acquisition, Student Motivation
  Title in different languages: Exploring the impact of Virtual Reality (VR) on EFL primary school students’ vocabulary acquisition and general motivation
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Mounjid, Mohamed Amine
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-20
  TFM credits: 11
  Project director: Gutiérrez-Colon Plana, Mar
  Abstract: This study explores the impact of virtual reality (VR) on vocabulary acquisition and general motivation among primary school students. A quasi-experimental design was employed, involving two fourth-grade classes from a semi-private school in Tarragona, Spain. The experimental group received vocabulary instruction related to the VR Shark experience using CLASSVR glasses, Avantis Education Limited. On the other hand, the control group did not use VR glasses but received the same vocabulary instruction using the Grammar-Translation method (GTM). The study adopted pre- and post-tests to test vocabulary acquisition and pre- and post-questionnaires to assess motivation. The study findings revealed that students in the VR group showed significantly higher vocabulary test scores and increased motivation than the control group. Consequently, virtual reality (VR) can be an effective educational tool that enhances vocabulary acquisition and increases student motivation. Aquest estudi explora l'impacte de la realitat virtual (RV) en l'adquisició de vocabulari i la motivació general entre els estudiants de primària. S'ha fet servir un disseny quasi experimental, amb dues classes de quart curs d'una escola semiprivada de Tarragona. El grup experimental va rebre instruccions de vocabulari relacionades amb l'experiència VR Shark utilitzant ulleres CLASSVR, Avantis Education Limited. D'altra banda, el grup de control no utilitzava ulleres VR, sinó que rebia la mateixa instrucció de vocabulari utilitzant el mètode Grammar-Translation (GTM). L'estudi va adoptar proves prèvies i postproves per provar l'adquisició de vocabulari i preqüestionaris i postqüestionaris per avaluar la motivació. Els resultats de l'estudi van revelar que els estudiants del grup VR van mostrar puntuacions de prova de vocabulari significativament més altes i una motivació més gran que el grup de control. En conseqüència, la realitat virtual (RV) pot ser una eina educativa eficaç que potenciï l'adquisició de vocabulari i augmenti la motivació de l'alumnat.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Exploring the impact of Virtual Reality (VR) on EFL primary school students’ vocabulary acquisition and general motivation
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar