Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Comparison of Collaborative and Individual Learning in English for Vocational Education and Training

 • Identification data

  Identifier: TFM:1722
 • Authors:

  Alonso Martínez, Raquel
 • Others:

  Keywords: Aprendizaje colaborativo, aprendizaje individual, aprendijaze cooperativo Collaborative Learning, Individual Learning, Cooperative Learning Aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge individual, aprenentatge cooperatiu
  Title in different languages: Comparación del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje individual para Inglés de Formación Profesional Comparison of Collaborative and Individual Learning in English for Vocational Education and Training Comparació de l'aprenentatge col·laboratiu i l'aprenentatge individual per Anglès de Formació Professional
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Alonso Martínez, Raquel
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Gallego Balsà, Lídia
  Abstract: Collaborative Learning is a widely implemented method in classroom settings. Over the past few decades, it has gained substantial attention and has become a key area of focus in educational research and practice. The research started in the 70s with two key theories: Collaborative and Cooperative Learning. The purpose of this study is to investigate the effects of Collaborative Learning on Vocational Education and Training (VET) in contrast to the effects of Individual Learning. The study is specifically concerned with the effects of the methodologies into the acquisition of metalinguistic knowledge, the creation of a final product, and the attitudes and opinions of the students of the methodologies. The subjects of this study were students of Marketing and Advertising and International Tarde, divided into control and experimental group. While both groups were assigned the same tasks, the experimental group worked collaboratively whereas the control group worked individually. A pretest-posttest design was employed to examine the progress of students in acquiring metalinguistic knowledge and compare the results of the groups. A writing task was assigned to compare the results of a final product, while a questionnaire was utilized to analyse the students' perspectives on both methodologies. The results of this study indicate that students who worked together collaboratively showed a greater improvement in their knowledge acquisition than those in the control group. However, there was no significant difference observed between the groups in the final product they created. Additionally, the students expressed a positive opinion towards both methodologies and did not show a preference for either one. It concludes that while both methodologies are beneficial for VET students, Collaborative Learning offers several different advantages that are important to take into consideration. L'aprenentatge col·laboratiu és un mètode àmpliament implementat en l'entorn de l'aula. Sobre el En les últimes dècades, ha guanyat una atenció considerable i s'ha convertit en una àrea clau d'atenció en recerca i pràctica educativa. La recerca es va iniciar als anys 70 amb dues teories clau: Aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. L'objectiu d'aquest estudi és investigar el efectes de l'aprenentatge col·laboratiu en l'educació i la formació professional (VET) en contrast amb els efectes de l'aprenentatge individual. L'estudi s'ocupa específicament els efectes de les metodologies en l'adquisició del coneixement metalingüístic, la creació d'un producte final, i les actituds i opinions dels alumnes de la metodologies. Les assignatures d'aquest estudi van ser estudiants de Màrqueting i Publicitat i International Tarde, dividits en grup de control i experimental. Mentre els dos grups es van assignar les mateixes tasques, el grup experimental va treballar col·laborativament mentre que el grup de control treballat individualment. Es va utilitzar un disseny pretest-posttest per examinar el progrés de l'alumnat en l'adquisició de coneixements metalingüístics i comparar els resultats dels grups. S'ha assignat una tasca d'escriptura per comparar els resultats d'un producte final, mentre que Es va utilitzar un qüestionari per analitzar les perspectives dels estudiants sobre les dues metodologies. Els resultats d'aquest estudi indiquen que els estudiants que van treballar junts de manera col·laborativa va mostrar una millora més gran en la seva adquisició de coneixement que les del control grup. No obstant això, no es va observar cap diferència significativa entre els grups en el producte final que van crear. A més, els estudiants van expressar una opinió positiva cap a Les dues metodologies i no mostraven preferència per cap de les dues. Conclou que mentre ambdues metodologies són beneficioses per als estudiants d'FP, ofertes d'Aprenentatge Col·laboratiu Diversos avantatges diferents que són importants a tenir en compte
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Comparison of Collaborative and Individual Learning in English for Vocational Education and Training
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar