Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Evolució del poblament a Llucmajor (Mallorca). Del període balear a la conquesta islàmica.

 • Identification data

  Identifier: TFM:196
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM196
 • Authors:

  Toda Garcia, Marc
 • Others:

  Keywords: poblament, Llucmajor, evolució population pattern, Llucmajor, evolution poblamiento, Llucmajor, evolución
  Title in different languages: Evolució del poblament a Llucmajor (Mallorca). Del període balear a la conquesta islàmica. Evolution of the population pattern in Llucmajor (Mallorca). From the Balearic period to the Islamic conquest Evolución del poblamiento en Llucmajor (Mallorca). Del periodo balear a la conquista islámica.
  Subject areas: Història History Historia Història
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Work's codirector: Cau Ontiveros, Miguel Ángel
  Student: Toda Garcia, Marc
  APS: No
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2016-09-08
  Project director: Palet Martínez, Josep Maria
  Abstract: En el present treball estudiarem l’evolució del poblament al territori que comprèn l’actual municipi de Llucmajor (Mallorca) al llarg d’un ampli ventall cronològic que va des del període balear (±650 aC) fins a la conquesta islàmica (902 dC). Això ens permetrà observar els canvis produïts arran de la conquesa romana i durant la llarga etapa en que les estructures i l’organització administrativa i social implantades pels romans perduren a l’illa fins la irrupció islàmica. In this paper we will study the evolution of the population of the territory comprising the present municipality of Llucmajor (Mallorca) over a wide chronological arc from the Balearic period (± 650 BC) to the Islamic conquest (902 AD). This will allow us to observe the changes brought by the Roman conquest and during the long period in which the structures and administrative-social organization introduced by the Romans remain on the island until the Islamic invasion. En el presente Trabajo estudiaremos la evolución del poblamiento del territorio que comprende el actual municipio de Llucmajor (Mallorca) a lo largo de un amplio arco cronológico que va desde el período balear (±650 aC) hasta la conquista islámica (902 dC). Esto nos permitirá observar los cambios producidos por la conquista romana y durante la larga etapa en que las estructuras y la organización administrativa y social implantadas por los romanos perduran en la isla hasta la irrupción islámica.
  Subject: Llucmajor (Mallorca)-Població-Història
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Evolució del poblament a Llucmajor (Mallorca). Del període balear a la conquesta islàmica.
  Creation date in repository: 2017-01-20
 • Keywords:

  Història
  History
  Historia
  Història
  Llucmajor (Mallorca)-Població-Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar