Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Poblamiento y red viaria en el término municipal de l'Alcora (Castelló): desde época ibérica al final de la época romana.

 • Identification data

  Identifier: TFM:200
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM200
 • Authors:

  Medina Gil, Pablo
 • Others:

  Keywords: Paisatge arqueològic, paisatge rural, SIG, xarxa viària històrica, època ibèrica, època romana Archaeological landscape, rural landscape, GIS, historical road network, roman period, iberian period Paisaje arqueológico,paisaje rural, SIG, red viaria histórica, época romana, época ibérica,
  Title in different languages: Poblament i xarxa viària al terme municipal de l'Alcora (Castelló): des d'època ibèrica al final de l'època romana. Settlement and road network in the municipality of l'Alcora (Castelló) : from the Iberian period to the end of the Roman period. Poblamiento y red viaria en el término municipal de l'Alcora (Castelló): desde época ibérica al final de la época romana.
  Subject areas: Història History Historia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Medina Gil, Pablo
  APS: No
  Department: Història i Història de lArt
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-06-20
  Project director: Palet i Martínez, Josep Maria
  Abstract: Estudi de la dinàmica i articulació poblacional en època ibèrica i romana al terme municipal de l’Alcora (Castelló), zona de trànsit entre el litoral i la zona muntanyosa. Presentem anàlisis d’intervisibilitat, visibilitat acumulada i capacitat d’usos del sol, interrelacionant jaciments i xarxa viària històrica mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Study of dynamics and articulation population in Iberian and Roman period in the municipality of l’Alcora (Castelló), transit zone between the coast and the mountainous area. We present analytics of intervisibility, accumulated visibility and land use, interlinking archaeological sites and historical road network using Geographic Information Systems (GIS). Estudio de la dinámica y articulación poblacional en época ibérica y romana en el término municipal de l’Alcora (Castelló), zona de tránsito entre el litoral y la zona montañosa. Presentamos análisis de intervisibilidad, visibilidad acumulada y capacidad de usos del suelo, interrelacionando yacimientos y red viaria histórica mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG).
  Subject: Alcorà (País Valencià)-Població-Història
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Poblamiento y red viaria en el término municipal de l'Alcora (Castelló): desde época ibérica al final de la época romana.
  Creation date in repository: 2017-01-20
 • Keywords:

  Història
  History
  Historia
  Alcorà (País Valencià)-Població-Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar