Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Elements constitutius de l'organització simbòlica de la identitat eleata i la seua interrelació

 • Identification data

  Identifier: TFM:201
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM201
 • Authors:

  Granell Jesús, Paula
 • Others:

  Keywords: Elea, filosofia, medicina Elea, philosophy, medicine Elea, filosofía, medicina
  Title in different languages: Elements constitutius de l'organització simbòlica de la identitat eleata i la seua interrelació Constituent elements regarding the symbolic organization of the Elea's identity and its interrelation Elementos constitutivos de la organización simbólica de la identidad eleata y su interrelación
  Subject areas: Història History Historia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Granell Jesús, Paula
  APS: No
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2016-06-20
  Project director: Carruesco, Jesús
  Abstract: Elea, fundada pels foceus en el s. VI aC., fou una ciutat de vocació marítima gràcies a la seua favorable situació geogràfica, la qual la va encaminar a dedicar-se al comerç i convertir-se així en una de les ciutats més pròsperes de la Magna Grècia. Per altra banda, les evidències arqueològiques i textuals insisteixen a recordar-la com un lloc de descans i de cura gràcies al seu clima i les aigües termals. El present treball té per objectiu reconstruir el paisatge simbòlic de la ciutat d’Elea, i com aquest es projecta i s’organitza en el seu espai físic, subratllant els dos aspectes essencials que la defineixen, l’aigua i la medicina. Més enllà d’aquest objectiu merament descriptiu, es definirà la naturalesa de la relació de tots aquests elements amb l’especulació filosòfica i l’art mèdica profètica i endevinatòria, dos aspectes estretament relacionats del pensament grec personificats pel filòsof i metge Parmènides d’Elea (570 aC-475 aC), governant de la ciutat i propagador de la medicina prehipocràtica. Elea, founded by the Phoenicians in VI BC, was a city of maritime vocation thanks to his favorable geographical situation, which led it to devote itself to trade and to turn into one of the most prosperous cities of the Great Greece. On the other hand, the archaeological and textual evidences insist on reminding it as a place of rest and treatment thanks to his climate and the thermal waters. The present work has for aim reconstructing the symbolic landscape of Elea's city and how it is projected and organized in his physical space, underlining two essential aspects that define it, the water and the medicine. Beyond this merely descriptive aim, we will define the nature of the relation of all these elements with the philosophical speculation and the divinatory and prophetic art, two aspects very related with the Greek thought personified by the philosopher and medicine-man Parmenides of Elea (570-475 BC), leader of the city and propagator of the pre-hippocratic medicine. Elea, fundada por los foceos en el s.VI aC, fue una ciudad de vocación marítima gracias a su favorable situación geográfica, la cual la encaminó a dedicarse al comercio y convertirse en una de las ciudades más prósperas de la Magna Grecia. Por otra parte, las evidencias arqueológicas y textuales insisten en recordarla como un lugar de descanso y curación gracias a su clima y las aguas termales. El presente trabajo tiene por objetivo reconstruir el paisaje simbólico de la ciudad de Elea y como este se proyecta y se organiza en su espacio físico, subrayando los dos aspectos esenciales que la definen, el agua y la medicina. Más allá de este objetivo meramente descriptivo, se definirá la naturaleza de la relación de todos estos elementos con la especulación filosófica i el arte médica profética i adivinatoria, dos aspectos muy relacionados del pensamiento griego personificados por el filósofo y médico Parménides de Elea (570 aC-475 aC), gobernante de la ciudad y propagador de la medicina prehipocrática.
  Subject: Elea (Ciutat antiga)
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Elements constitutius de l'organització simbòlica de la identitat eleata i la seua interrelació
  Creation date in repository: 2017-01-20
 • Keywords:

  Història
  History
  Historia
  Elea (Ciutat antiga)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar