Treballs Fi de Màster> Infermeria

Estudio del conociminto sobre la higiene de manos del personal sanitario de las unidades de hospitalización convencionales en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.

 • Identification data

  Identifier: TFM:203
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM203
 • Authors:

  Castellano Guerrero, Ana
 • Others:

  Keywords: rentat de mans, infeccions nosocomials, nivell de coneixements. handwashing, nosocomial infections, level of knowledge, Hospital Joan XXIII, health-care professionals. lavado de manos, infecciones nosocomiales, nivel de conocimientos.
  Title in different languages: Estudi del coneixement sobre la higiene de mans del personal sanitari de les unitats d'hospitalizació convencionals en l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Study of handwashing knowledge of health care workers from conventional hospitalization units at Hospital Universitari Joan XXIII in Tarragona Estudio del conociminto sobre la higiene de manos del personal sanitario de las unidades de hospitalización convencionales en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Castellano Guerrero, Ana
  APS: No
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-06-21
  Project director: Borruel Llovera, Ana
  Abstract: La incorrecta higiene de mans (HM) del personal sanitari és un dels factors més predominants en la producció d’infeccions nosocomials (IN). Un nivell de coneixements adequat sobre HM és el primer pas per a conscienciar als professionals de la seva responsabilitat i aconseguir fomentar l’adherència al mateix. En el següent estudi s’ha analitzat, aplicant el qüestionari “Cuestionario acerca de los conocimientos sobre la higiene de manos destinado al personal sanitario de la OMS” el nivell de coneixement sobre higiene de mans destinant als professionals sanitaris, en les àrees d’hospitalització convencionals del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Els resultats obtinguts ens indiquen que els professionals sanitaris no tenen un nivell de coneixements sobre rentat de mans (RM) satisfactori, i com a conseqüència, s’han de dissenyar estratègies que ens assegurin no només la correcta HM, sinó també la disminució de les Infeccions Relacionades amb la Asistencia Sanitaria (IRAS), fet que repercuteix favorablement en la situació clínica dels pacients i també en la disminució del cost sanitari. Wrong hand hygiene is one of the most prevailing factors for the production of healthcare related infections. An adequate level of knowledge about hand hygiene is the first step to raise awareness of the responsibility of the professionals, as well as promoting its adherence. In the following study the level of knowledge of health-care workers from hospitalization areas at Hospital Universitario Joan XXIII has been analyzed, using the Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Health-Care Workers from the World Health Organization. The obtained results show that health-care workers do not have a satisfactory level of knowledge, therefore it is recommended to apply measures to correct not only a correct handwashing, but also the decrease in infections related to health care, which has favorable repercussions in the clinical status of the patients, as well as a reduction in health care expenses. La incorrecta higiene de manos (HM) del personal sanitario es uno de los factores más predominantes en la producción de infecciones nosocomiales (IN). Un nivel de conocimientos adecuado sobre HM es el primer paso para concienciar a los profesionales de su responsabilidad y conseguir fomentar la adherencia al mismo. En el siguiente estudio se ha analizado, aplicando el Cuestionario acerca de los conocimientos sobre la higiene de manos destinado al personal sanitario de la OMS, el nivel de conocimientos sobre la HM que tienen los profesionales sanitarios, en las áreas de hospitalización convencionales del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Los resultados obtenidos nos indican que los profesionales sanitarios no tienen un nivel de conocimientos sobre el lavado de manos (LM) satisfactorio, y en consecuencia, se deben diseñar estrategias que nos aseguren no solamente la correcta HM, sino también la disminución de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS), hecho que repercute favorablemente en la situación clínica de los pacientes y también en la disminución del gasto sanitario.
  Subject: Personal sanitari|-Salut i higiene
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Estudio del conociminto sobre la higiene de manos del personal sanitario de las unidades de hospitalización convencionales en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.
  Creation date in repository: 2017-01-20
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Personal sanitari|-Salut i higiene
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar