Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Target-Dependent Sentiment Analysis of Tweets

 • Identification data

  Identifier: TFM:225
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM225
 • Authors:

  Fadi Abdulfattah Mohammed Hassan
 • Others:

  Keywords: Aprenentatge Profund, Depenent de l’Objectiu, Anàlisi de Sentiment Deep Learning, Target Identification, Sentiment Analysis Aprendizaje profundo, Dependiente de Objetivo, Análisis de Sentimiento
  Title in different languages: Anàlisi de Sentiment Depenent de Objectiu en Tweets Target-Dependent Sentiment Analysis of Tweets Análisis de Sentimiento Dependiente de Objetivo en tweets
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Work's codirector: Jabreel, Mohammed
  Student: Fadi Abdulfattah Mohammed Hassan
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Work's public defense date: 2017-06-09
  TFM credits: 9
  Project director: Moreno, Antonio
  Abstract: TFM Resum: La tasca de l’Anàlisi de Sentiment Depenent de l’Objectiu té com a objectiu identificar la polaritat del sentiment cap a un determinat objectiu en un text donat. Tots els models existents d'aquesta tasca suposen que l'objectiu és conegut. Aquest fet ens ha motivat a desenvolupar un sistema complert d'anàlisi de sentiments depenent de l'objectiu. En la mesura del nostre coneixement, aquest és el primer sistema que identifica i extreu l'objectiu dels tweets. El sistema proposat està composat per dues etapes principals. En primer lloc s'extreuen els objectius del tweet a analitzar. Posteriorment, el sistema identifica les polaritats del tweet cap a cadascun dels objectius extrets. Hem avaluat l'eficàcia del model proposat en un conjunt de dades de referència de Twitter. Els experiments demostren que el nostre sistema supera els mètodes de l'estat de l’art per a l'anàlisi del sentiment dependent de l'objectiu. TFM Summary: The task of target-dependent sentiment analysis aims to identify the sentiment polarity towards a certain target in a given text. All the existing models of this task assume that the target is known. This fact has motivated us to develop an end-to-end target-dependent sentiment analysis system. To the extent of our knowledge, this is the first system that identifies and extract the target of the tweets. The proposed system is composed of two main steps. First, the targets of the tweet to be analizad are extracted. Afterwards, the system identifies the polarities of the tweet towards each extracted target. We have evaluated the effectiveness of the proposed model on a benchmark dataset from Twitter. The experiments show that our proposed system outperforms the state-of-the-art methods for target-dependent sentiment analysis. TFM Resumen: La tarea del Análisis de Sentimiento Dependiente de Objetivo en tweets tiene como objetivo identificar la polaridad del sentimiento hacia un determinado objetivo en un texto dado. Todos los modelos existentes de esta tarea suponen que el objetivo es conocido. Este hecho nos ha motivado a desarrollar un sistema completo de análisis de sentimientos dependiente del objetivo. En la medida de nuestro conocimiento, éste es el primer sistema que identifica y extrae el objetivo de los tweets. El sistema propuesto se compone de dos etapas principales. En primer lugar se extraen los objetivos del tweet a analizar. Posteriormente, el sistema identifica las polaridades del tweet hacia cada uno de los objetivos extraídos. Hemos evaluado la eficacia del modelo propuesto en un conjunto de datos de referencia de Twitter. Los experimentos demuestran que nuestro sistema supera los métodos del estado del arte para el análisis del sentimiento dependiente del objetivo.
  Subject: Enginyeria informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: Target-Dependent Sentiment Analysis of Tweets
  Creation date in repository: 2017-09-28
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar