Treballs Fi de Màster> Economia

Economía colaborativa y financiación: El impacto de los modelos colectivos de financiamiento o crowdfunding en el emprendimiento.

 • Identification data

  Identifier: TFM:285
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM285
 • Authors:

  Ferreira Gregorio, Valeria
 • Others:

  Keywords: Finançament alternatiu, Finançament col·lectiva, crowdfunding Alternative financing, Collective financing, crowdfunding Financiación alternativa, Financiación colectiva, crowdfunding
  Title in different languages: Economia col·laborativa i finançament: L'impacte dels models col·lectius de finançament o crowdfunding en l'emprenedoria. Collaborative economics and financing: The impact of collective financing or crowdfunding models on entrepreneurship. Economía colaborativa y financiación: El impacto de los modelos colectivos de financiamiento o crowdfunding en el emprendimiento.
  Subject areas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: Ferreira Gregorio, Valeria
  Department: Economia
  Work's public defense date: 2017-06-22
  TFM credits: 15
  Project director: Papaoikonomou, Eleni
  Abstract: El present Treball Final de Màster es centra en l'estudi del fenomen del crowdfunding o finançament col·lectiu. Es realitza l'anàlisi de les plataformes de finançament col·lectiu o crowdfunding, per tal de poder explicar la seva definició, categoritzar i analitzar els diferents models d'operació, els seus participants, beneficis, inconvenients i motivacions per al seu ús. Considerant una enquesta realitzada als emprenedors a Catalunya, es pretén analitzar les opinions i el impacte que tenen aquests models de finançament quan es necessita finançament empresarial. Els emprenedors valoren els avantatges del mateix, però s'observa manca d'informació i coneixement sobre el tema. Es proporcionarà també una base de dades sobre les plataformes actuals dels diferents models de crowdfunding que es troben a Espanya. This Final Master dissertation focuses on the study of the phenomenon of Crowdfunding or collective financing. Includes an analysis of collective financing or crowdfunding platforms, in order to be able to explain its definition, categorize and analyse the different operation models, their participants, benefits, drawbacks and motivations for their use. Considering a survey of entrepreneurs in Catalonia, the aim is to analyse the opinions and impact of these financing models when business financing is needed. Entrepreneurs value the advantages of crowdfunding, but consider exits a lack of information and knowledge on the subject. It also provides a database of the current platforms of the different crowdfunding models found in Spain. El presente Trabajo Final de Máster se centra en el estudio del fenómeno del Crowdfunding o financiamiento colectivo. Se realiza el análisis de las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding, con el fin de poder explicar su definición, categorizar y analizar los diferentes modelos de operación, sus participantes, beneficios, inconvenientes y motivaciones para su uso. Considerando una encuesta realizada a los emprendedores en Cataluña, se pretende analizar las opiniones y el impacto que tienen estos modelos de financiamiento cuando se necesita financiación empresarial. Los emprendedores valoran las ventajas del mismo, pero se observa falta de información y conocimiento sobre el tema. Se proporcionará también una base de datos sobre las plataformas actuales de los distintos modelos de crowdfunding que se encuentran en España.
  Subject: Empreses -- Finançament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Direcció d'Empreses
  Title in original language: Economía colaborativa y financiación: El impacto de los modelos colectivos de financiamiento o crowdfunding en el emprendimiento.
  Creation date in repository: 2018-11-24
 • Keywords:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses -- Finançament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar