Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Importància i aplicacions de l'ADN no humà en l'àmbit forense

 • Identification data

  Identifier: TFM:321
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM321
 • Authors:

  Turon Adell, Josep
 • Others:

  Keywords: ADN no humà, ADN caní, PCR a temps real non-human DNA, canine DNA, PCR real time ADN no humano, ADN canino, PCR a tiempo real
  Title in different languages: Importància i aplicacions de l'ADN no humà en l'àmbit forense Importance and applications of non-human DNA in the forensic field Importancia y aplicaciones del ADN no humano en el ámbito forense
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Work's codirector: Bové Porta, Joan
  Student: Turon Adell, Josep
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2018-06-26
  TFM credits: 18
  Project director: Romeu, Figuerola, Antoni
  Abstract: This project has the objective of reveal several forensic uses of non-human DNA samples at the time that combines these fundamentals in the realization of internship in an company external to the URV, such as EMATSA laboratory’s. In this document, a first review is made of the theoretical structure on the use of non-human DNA in a forensic context, followed by the actual applications that have been developed in the company. This document has a strong methodological content, which explains the processes through which it possible to determinate the results of the different analyzes. The stay in the laboratory has an important load in the learning process, for all that involves the analysis of genètic material as for the application of the quality criteria that has EMATSA laboratory’s, in order to be accredited by ENAC in the execution of their analyzes. Aquest projecte té l'objectiu de revelar diversos usos forenses de mostres d'ADN no humans en el moment que combina aquests fonaments en la realització de pràctiques en una empresa externa a la URV, com el laboratori EMATSA. En aquest document, es fa una primera revisió de l'estructura teòrica sobre l'ús de l'ADN no humà en un context forense, seguit de les aplicacions reals que s'han desenvolupat a l'empresa. Aquest document té un fort contingut metodològic, que explica els processos a través dels quals és possible determinar els resultats de les diferents anàlisis. L'estada al laboratori té una càrrega important en el procés d'aprenentatge, per tot el que implica l'anàlisi de material genètic quant a l'aplicació dels criteris de qualitat que té el laboratori EMATSA, per tal de ser acreditat per la ENAC en l'execució de les seves anàlisis.
  Subject: Ciències de la salut
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: Importància i aplicacions de l'ADN no humà en l'àmbit forense
  Creation date in repository: 2018-09-27
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar