Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Estudio de la influencia de la diferente composición del suelo y de la carga productiva por cepa sobre la composición y calidad de las uvas de vinos base y cavas de la variedad Macabeo

 • Identification data

  Identifier: TFM:336
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM336
 • Authors:

  Martín Fernández, Rebeca
 • Others:

  Keywords: cava; vi; propietats escumants; càrrega productiva, composició del sòl; Macabeu Sparkling wine; wine; foaming properties; productive yield, soil composition; Macabeo Cava; vino; propiedades espumantes; carga productiva, composición del suelo; Macabeo.
  Title in different languages: Estudi de la influència de la diferent composició del sòl i de la càrrega productiva per cep sobre la composició i qualitat del raïm de vins base i caves de la varietat Macabeu Study of influence of the composition of the soil and productive yield on the composition and quality of the base wines and sparkling wines for the Macabeo cultivar.   Estudio de la influencia de la diferente composición del suelo y de la carga productiva por cepa sobre la composición y calidad de las uvas de vinos base y cavas de la variedad Macabeo
  Subject areas: Enologia Enology Enología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Work's codirector: Canals, Joan Miquel
  Student: Martín Fernández, Rebeca
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Work's public defense date: 2018-09-13
  TFM credits: 15
  Project director: Zamora Marín, Fernando
  Abstract: Aquest projecte mostra la influència que té la composició del sòl i la càrrega productiva per cep sobre la composició i qualitat dels vins base i vins escumosos per la varietat Macabeu. Es van analitzar diversos dels paràmetres habituals del most, vi base i vi escumós. Així com també es van determinar les propietats escumants del vi base i vi escumós, a més del contingut en polisacàrids i proteïnes per al vi escumós. En ambdós experiments, les propietats escumants dels vins escumosos eren significativament menors que les dels vins base. En l'experiment sobre la zonificació els resultats obtinguts per als vins base indiquen clarament que hi ha una zona amb un major grau de maduresa relacionada amb un major contingut alcohòlic i un menor contingut en nitrogen assimilable. Aquesta zona va oferir les pitjors propietats escumants. Els resultats obtinguts en vins escumosos segueixen la mateixa tendència que els vins base. En l'experiment sobre el rendiment dels resultats obtinguts per als vins base indiquen que com més petit és la càrrega productiva de la vinya, més gran és el grau de maduresa. Es van obtenir propietats escumants similars per rendiment baix i mitjà que van resultar ser millors pel que fa al rendiment alt. En el cas de la espumabilitat (HM) es va observar la mateixa tendència en els vins escumosos. No obstant això, els valors d'estabilitat de l'escuma (HS) de vins escumosos van presentar un comportament erràtic. This project shows the influence of the composition of the soil and productive yield on the composition and quality of the base wines and sparkling wines for the Macabeo cultivar. Several parameters of the grape juice, base wine and sparkling wine were analyzed. Specifically, the foaming properties (MOSALUX) of the base wine and sparkling wine as well as the content of polysaccharides and proteins for the sparkling wine were determined. In both experiments, the foaming properties of the sparkling wine were significant lower than those of the base wine. In the zonification experiment, the results obtained for the base wines clearly indicate that there is a subzone with a higher degree of maturity related to the higher alcohol content and lower content of assimilable nitrogen. This area offered the worst foaming properties. The results obtained in sparkling wines follow the same trend as base wines. In the experiment for the yield, results obtained for the base wines indicate the lower the productive yield of the vineyard the higher the maturity level. Similar foaming properties were obtained for low and medium yield which in turned were better than in wines from the high yield. The same trend was observed for sparkling wines in the case of the foamability (HM). However, the foam stability (HS) in sparkling wines showed an erratic behavior. Este proyecto muestra la influencia que tiene la composición del suelo y la carga productiva por cepa sobre la composición y calidad de los vinos base y vinos espumosos para la variedad Macabeo. Se analizaron varios de los parámetros habituales del mosto, vino base y vino espumoso. Así como también se determinaron las propiedades espumantes del vino base y vino espumoso, además del contenido en polisacáridos y proteínas para el vino espumoso. En ambos experimentos, las propiedades espumantes de los vinos espumosos eran significativamente menores que las de los vinos base. En el experimento sobre la zonificación los resultados obtenidos para los vinos base indican claramente que hay una zona con un mayor grado de madurez relacionada con un mayor contenido alcohólico y un menor contenido en nitrógeno asimilable. Esta zona ofreció las peores propiedades espumantes. Los resultados obtenidos en vinos espumosos siguen la misma tendencia que los vinos base. En el experimento sobre el rendimiento los resultados obtenidos para los vinos base indican que cuanto menor es la carga productiva de la viña, mayor es el grado de madurez. Se obtuvieron propiedades espumantes similares para rendimiento bajo y medio que resultaron ser mejores con respecto al rendimiento alto. En el caso de la espumabilidad (HM) se observó la misma tendencia en los vinos espumosos. Sin embargo, los valores de estabilidad de la espuma (HS) de vinos espumosos presentaron un comportamiento errático.
  Subject: Enologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Begudes Fermentades
  Title in original language: Estudio de la influencia de la diferente composición del suelo y de la carga productiva por cepa sobre la composición y calidad de las uvas de vinos base y cavas de la variedad Macabeo
  Creation date in repository: 2018-10-26
 • Keywords:

  Enologia
  Enology
  Enología
  Enologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar