Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels

 • Identification data

  Identifier: TFM:387
 • Authors:

  Fortuny Mendo, Karen
 • Others:

  Keywords: antigüedad tardía, nuevos sistemas de registro, Tarragona visigoda late antiquity, new technologies on archaeology, visigothic Tarragona antiguitat tardana, nous sistemes de registre, Tarragona visigòtica
  Title in different languages: Estudio de los restos arqueológicos alrededor de la plaça d'en Rovellat - plaça dels Àngels Study of the archeological remains around plaça d'en Rovellat - plaça dels Àngels Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels
  Subject areas: Història
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Fortuny Mendo, Karen
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2019-09-13
  TFM credits: 12
  Project director: Macias Solé, Josep Maria
  Abstract: En aquest treball s’estudien les restes arqueològiques d’època tardana ubicades a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels (Tarragona). Davant la parcialitat i les carències metodològiques d’algunes intervencions, la nostra recerca ha suposat un recull de totes les fonts d’informació disponibles i l’elaboració de nou material gràfic (mitjançant sistemes de registre de dades en 3D) sobre els conjunts. A partir de la lectura transversal de les fonts i especialment de l’anàlisi de les estructures arquitectòniques, s’ha plantejat una proposta de restitució i d’interpretació per als diferents elements d’època tardo antiga que es troben a l’àrea i que defineixen un caràcter propi per a aquest sector de la ciutat. In this paper are studied the archaeological remains belonging to the Late Antiquity placed around d’en Rovellat square – dels Àngels square (Tarragona). Due to the partiality and the methodological problems in some of the interventions, our research means a compilation of all the available information sources and the elaboration of new graphical material (based on the application of 3D data capture systems) about the remains. From the cross-curricular reading of the sources and specially from the analysis of architectural structures, it has been set a proposal of restitution and interpretation for the different late antique elements in this area, which define a unique character for this sector of the city. En aquest treball s’estudien les restes arqueològiques d’època tardana ubicades a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels (Tarragona). Davant la parcialitat i les carències metodològiques d’algunes intervencions, la nostra recerca ha suposat un recull de totes les fonts d’informació disponibles i l’elaboració de nou material gràfic (mitjançant sistemes de registre de dades en 3D) sobre els conjunts. A partir de la lectura transversal de les fonts i especialment de l’anàlisi de les estructures arquitectòniques, s’ha plantejat una proposta de restitució i d’interpretació per als diferents elements d’època tardo antiga que es troben a l’àrea i que defineixen un caràcter propi per a aquest sector de la ciutat.
  Subject: Edificis. Instal·lacions
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels
  Creation date in repository: 2019-06-03
 • Keywords:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar