Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Bonding PDMS to other Materials for Future Optical-Based Microfluidic Devices

 • Identification data

  Identifier: TFM:404
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM404
 • Authors:

  Bonet Navarro, Andreu
 • Others:

  Keywords: Microfluidica, Tècniques d'adhesió directa, Polidimetilsiloxà Microfluidica, Técnicas de adhesión directa, Polidimetilsiloxano Microfluidics, Direct bonding techniques, Polydimethylsiloxane
  Title in different languages: Adhesió de PDMS sobre altres materials per futurs dispositius microfluídics basats en òptica Bonding PDMS to other Materials for Future Optical-Based Microfluidic Devices Adhesión de PDMS sobre otros materiales para futuros dispositivos microfluídicos basados ​​en óptica
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Bonet Navarro, Andreu
  Department: Química Física i Inorgànica
  Work's public defense date: 2018-09-06
  TFM credits: 24
  Project director: Massons, Jaume
  Abstract: La microfluidica és un camp d’investigació que esta guanyant molt d’interès en els últims anys, degut als avantatges que presenta la instrumentació basada amb aquesta tecnologia enfront la convencional, com ara un augment molt important de l’eficiència i una notable reducció dels costos. Degut a això, una entre moltes de les necessitats d’aquesta tecnologia és l’adhesió de materials interessants òpticament, com ara cristalls de KLu(WO4)2, amb els ma-terials que més comunament s’utilitzen per dissenyar estructures microfluidiques, com ara PDMS i vidre comú, per tal de fabricar dispositius òptics basats amb aquesta tecnologia. En aquest treball s’han comparat i optimitzat dues tècniques d’enganxat directe, com ara el curat parcial del PDMS i el tractament amb plasma d’Oxigen, per tal d’enganxar PDMS sobre PDMS i PDMS sobre vidre comú. També es desenvolupa una metodologia amb l’objectiu d’en-ganxar PDMS sobre cristalls de KLu(WO4)2, utilitzant un tractament amb plasma d’Oxigen. Finalment també s’han estudiat les propietats mecàniques com ara el Mòdul de Young i la tensió de ruptura del PDMS (Sylgard 184 fabricat per Dowsil) per tal de clarificar la biblio-grafia reportada. Microfluidics is a research field that is gaining a lot of attention in recent years, due to the reduced costs and increased efficiency of all the instrumentation based on this technology, including optical-based one. Due to that, the necessity to bond interesting optical materials, such as KLu(WO4)2 crystals in our case, to the most commonly used materials in microflui-dics, like PDMS and glass, to produce optical-based microfluidic devices, is increasing as well. In this work, different strategies to bond PDMS to PDMS and PDMS to glass will be opti-mized and compared with two of the most used direct bonding techniques such as oxygen plasma treatment and partial curing of PDMS. In addition, oxygen plasma treatment will be adapted to bond PDMS to KLu(WO4)2 in order to fabricate optical-based microfluidic devices. Moreover, mechanical properties of Sylgard 184 PDMS from Dowsil such as Young Modulus and Ultimate Tensile Stress will be studied to clarify the reported bibliography based on PDMS. La microfluídica es un campo de investigación que está ganando mucho interés en los últimos años, debido a las ventajas que presenta la instrumentación basada en esta tecnología frente la convencional, tales como un aumento muy importante de la eficiencia y una notable reduc-ción de los costes. Debido a esto, una entre muchas de las necesidades de esta tecnología es la adhesión de materiales interesantes ópticamente, tales como cristales de KLu(WO4)2, con los materiales que más comúnmente se utilizan para diseñar estructuras microfluídicas, tales como PDMS y vidrio común, con el fin de fabricar dispositivos ópticos basados en esa tecno-logía. En este trabajo se han comparado y optimizado dos técnicas de pegado directo, como el curado parcial del PDMS y el tratamiento con plasma de Oxígeno, para pegar PDMS sobre PDMS y PDMS sobre vidrio común. También se desarrolla una metodología con el objetivo de pegar PDMS sobre cristales de KLu(WO4)2, utilizando un tratamiento con plasma de Oxí-geno. Finalmente, también se han estudiado las propiedades mecánicas como el Módulo de Young y la tensión de ruptura del PDMS (Sylgard 184 fabricado por Dowsil) para clarificar la bibliografía reportada.
  Subject: Enginyeria química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Bonding PDMS to other Materials for Future Optical-Based Microfluidic Devices
  Creation date in repository: 2019-06-26
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar