Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Secondary clarifier inlet/outlet structures optimization by the use of CFD simulations.

 • Identification data

  Identifier: TFM:422
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM422
 • Authors:

  Gómez Rey, Alberto
 • Others:

  Keywords: CFD, openFoam, decantació secundaria CFD, openFoam, Secondary clarification CFD, openFoam, Decantación secundaria
  Title in different languages: Optimización del diseño de las estructuras de entrada y salida de un decantador secundario mediante simulaciones CFD. Secondary clarifier inlet/outlet structures optimization by the use of CFD simulations. Optimització del disseny de les estructures d'entrada y sortida d'un decantador secundari mitjançant simulacions CFD
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Gómez Rey, Alberto
  Department: Enginyeria Mecànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-09-12
  TFM credits: 15
  Project director: Martorell Masip, Benjamí
  Abstract: El present treball estudia la influència del disseny de les estructures d'entrada del fang actiu (campana deflectora) i sortida d'aigua tractada (posició i forma de l'abocador de sortida), en el rendiment d'un decantador secundari per al tractament d'aigües residuals. L'estudi s'ha dut a terme a través de simulacions CFD amb el programari openFoam, en les quals s'han analitzat diferents combinacions d'estructures d'entrada i sortida. Els resultats obtinguts mostren una gran influència d'aquestes estructures en els camps de velocitat i la distribució de sòlids dins del decantador, influint per tant de manera decisiva sobre el rendiment del decantador, tant referent a l'extracció de fangs, com pel que fa al contingut de sòlids en suspensió de l'efluent. Així mateix, s'ha observat una gran influència dels paràmetres reològics del fang i la seva densitat sobre els camps de velocitat obtinguts en les simulacions. The present work studies the influence of the design of active sludge inlet structure (influent well) and treated water outlet structure (position and shape of effluent weir), in the performance of a secondary clarifier for waste water treatment. The study has been carried out through CFD simulations with the openFoam software, in which different combinations of input and output structures have been analysed. The obtained results show a great influence of these structures in the velocity fields and the solids distribution inside the clarifier. These structures have shown to be a key factor regarding clarifier performance, both in transport and extraction of sludge, as well as in suspended solids content in the effluent. Results have shown a great dependency of flow fields on sludge density and rheologic properties. Secondary El presente trabajo estudia la influencia del diseño de las estructuras de entrada del fango activo (campana deflectora) y salida de agua tratada (posición y forma del vertedero de salida), en el rendimiento de un decantador secundario para el tratamiento de aguas residuales. El estudio se ha llevado a cabo a través de simulaciones CFD con el software openFoam, en las que se han analizado diferentes combinaciones de estructuras de entrada y salida. Los resultados obtenidos muestran una gran influencia de estas estructuras en los campos de velocidad y la distribución de sólidos dentro del decantador, influyendo por tanto de manera decisiva sobre el rendimiento del decantador, tanto en lo referente a la extracción de fangos, como en lo que se refiere al contenido de sólidos en suspensión del efluente. Así mismo, se ha observado una gran influencia de los parámetros reológicos del fango y su densidad sobre los campos de velocidad obtenidos en las simulaciones.
  Subject: Enginyeria mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Mecànica de Fluïds Computacional
  Title in original language: Secondary clarifier inlet/outlet structures optimization by the use of CFD simulations.
  Creation date in repository: 2019-10-14
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar