Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Estudi crono-tipològic de les ceràmiques a mà del jaciment del Castellot de Bolvir

 • Identification data

  Identifier: TFM:424
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM424
 • Authors:

  Blanco Canal, Joel
 • Others:

  Keywords: El Castellot, ceràmica, ibèric El Castellot, pottery, iberian El Castellot, cerámica, ibérico
  Title in different languages: Estudi crono-tipològic de les ceràmiques a mà del jaciment del Castellot de Bolvir Chrono-typological study of hand-made pottery of El Castellot de Bolvir site Estudio crono-tipológico de las cerámicas a mano del yacimiento del Castellot de Bolvir
  Subject areas: Història
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Work's codirector: Morera Camprubí, Jordi
  Student: Blanco Canal, Joel
  Department: Història i Història de lArt
  TFM credits: 12
  Work's public defense date: 2019-09-09
  Project director: Gutiérrez García-Moreno, Anna
  Abstract: El present treball pretén seguir amb les investigacions del conjunt ceràmic documentat en les diferents excavacions realitzades al jaciment de “El Castellot (Bolvir, Cerdanya). A partir de la revisió dels inventaris hem dut a terme la quantificació i identificació de tipologies i decoracions de la ceràmica a mà durant les diferents fases del jaciment, Bronze Final – Primer Ferro, ceretana i iberoromana. Creiem que el seu estudi pot contribuir en l’estudi de materials de l’assentament a fi de poder obtenir noves dades. The present work aims to continue with the investigations of the documented pottery set in the different excavations carried out in the site of "El Castellot (Bolvir, Cerdanya). From the revision of the inventories, we have carried out the quantification and identification of typologies and decorations of the pottery during the different phases of the site, Final Bronze Age – Iron Age, Ceretan and Iberian-Roman. We believe that this work can contribute to the study of the materials of the settlement in order to obtain new data. El presente trabajo pretende seguir con las investigaciones del conjunto cerámico documentado en las diferentes excavaciones realizadas en el yacimiento de "El Castellot (Bolvir, Cerdanya). A partir de la revisión de los inventarios hemos llevado a cabo la cuantificación e identificación de tipologías y decoraciones de la cerámica a mano durante las diferentes fases del yacimiento, Bronce Final – Primer Hierro, ceretana e iberoromana. Creemos que este trabajo puede contribuir en el estudio de materiales del asentamiento a fin de poder obtener nuevos datos.
  Subject: Edificis. Instal·lacions
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Estudi crono-tipològic de les ceràmiques a mà del jaciment del Castellot de Bolvir
  Creation date in repository: 2019-10-14
 • Keywords:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar