Treballs Fi de Màster> Geografia

Enoturisme en família a la Conca de Barberà: Claus per al desenvolupament del producte

 • Identification data

  Identifier: TFM:449
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM449
 • Authors:

  Ramon Pulido, Pau
 • Others:

  Keywords: Enoturisme, Mercats, Família Wine tourism, Markets, Families Enoturismo, Mercados, Familia
  Title in different languages: Enoturisme en família a la Conca de Barberà: Claus per al desenvolupament del producte Wine tourism for families in Conca de Barberà: Keys for the product development Enoturismo en familia en la Conca de Barberà: Claves para el desarrollo del producto
  Subject areas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Ramon Pulido, Pau
  Department: Geografia
  Work's public defense date: 2019-09-12
  TFM credits: 12
  Project director: Jurado Rota, Joan
  Abstract: La Conca de Barberà té un potencial turístic que ha estat desaprofitat al llarg dels anys degut a la manca de col·laboració dels sectors públic i privat i a una estratègia turística indefinida, i actualment es veu l’enoturisme com una possible sortida a aquesta manca estratègica. Les dades estadístiques recollides afirmen que el turisme familiar és el segment de mercat principal en aquesta comarca, i davant un possible interès d’aquest cap al turisme del vi és interessant enfocar l’oferta enoturística cap a aquest públic per tal de diferenciar-se com a destinació turística. El treball és un projecte professionalitzador que conclou proposant unes línies estratègiques en format producte per al desenvolupament de l’enoturisme en família a la Conca de Barberà. The Catalan comarca of La Conca de Barberà has a tourist potential that has been wasted over the years due to the lack of collaboration between the public and private sectors and an indefinite tourist strategy, and nowadays wine tourism is seen as a possible exit to this strategic lack. The collected statistical data affirm that family tourism is the main market segment in this region, and before a possible interest of this one towards this tourism typology it is interesting to focus the wine tourism offer towards this public in order to differentiate itself as a tourist destination. This master’s thesis is a professionalizing project that concludes by proposing strategic lines in a product format for the development of family wine tourism in Conca de Barberà. La Conca de Barberà tiene un potencial turístico que ha sido desperdiciado a lo largo de los años debido a la falta de colaboración de los sectores público y privado y a una estrategia turística indefinida, actualmente se ve el enoturismo como una posible salida a esta falta estratégica. Los datos estadísticos recogidos afirman que el turismo familiar es el segmento de mercado principal en esta comarca, y ante un posible interés de este hacia el turismo del vino es interesante enfocar la oferta enoturística hacia este público a fin de diferenciarse como destino turístico. El trabajo es un proyecto profesionalizador que concluye proponiendo unas líneas estratégicas en formato producto para el desarrollo del enoturismo en familia en la Conca de Barberà.
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: Enoturisme en família a la Conca de Barberà: Claus per al desenvolupament del producte
  Creation date in repository: 2019-10-22
 • Keywords:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar