Treballs Fi de Màster> Geografia

GENDER DIFFERENCES AND INEQUALITY IN SPORTS EVENT MANAGEMENT

 • Identification data

  Identifier: TFM:458
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM458
 • Authors:

  CILENGIROGLU TULBENTCI, MELIS
 • Others:

  Keywords: SPORTS EVENT, MANAGEMENT, GENDER
  Title in different languages: GENDER DIFFERENCES AND INEQUALITY IN SPORTS EVENT MANAGEMENT
  Subject areas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: CILENGIROGLU TULBENTCI, MELIS
  Department: Geografia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-09-04
  TFM credits: 12
  Project director: USTROV, YURIY
  Abstract: The description and the history of sports intended to be defined. Sports is rapidly growing and increasingly diverse industry. It is more than a free time evaluation tool, can form social power to societies. This study aimed to reveal how gender differences in sports event sector affected knowledge sharing, organizational behavior and leadership management. Therefore, gender differences in sports events, knowledge sharing, and organizational behavior investigated in-depth research with the help of qualitative method interviews. This study aimed to answer the following research questions; The principal research question is: ➢ Which strategies do women use to break the barrier of gender differences in sports event management? Three related sub-questions were derived: ➢ Being in sports management, what kind of difficulties did women face in their career? ➢ What is colleagues’ role in women’s success? ➢ What is colleagues’ willingness to share knowledge with women? ➢ How women are perceived by others as leaders? ➢ Which strategies do women use to break the barrier of gender differences in sports event management? La descripció i la història dels esports que es pretén definir. L'esport està creixent ràpidament i cada vegada és més divers. És més que una eina d'avaluació del temps lliure, pot formar poder social per a les societats. Aquest estudi pretén revelar com les diferències de gènere en el sector dels esdeveniments esportius afectaven l'intercanvi de coneixement, el comportament organitzatiu i la gestió del lideratge. Per tant, les diferències de gènere en els esdeveniments esportius, l'intercanvi de coneixement i el comportament organitzatiu van investigar en profunditat la investigació amb l'ajuda d'entrevistes de mètodes qualitatius. L'objectiu d'aquest estudi és respondre a les següents preguntes d'investigació; La principal pregunta d'investigació és: Quines estratègies utilitzen les dones per trencar la barrera de les diferències de gènere en la gestió d'esdeveniments esportius? Es van derivar tres subpreguntes relacionades: ? Ser en la gestió esportiva, quin tipus de dificultats van afrontar les dones en la seva carrera? «Quin paper exerceixen els col·legues en l'èxit de les dones? «Què és la voluntat dels col·legues de compartir coneixement amb les dones? Com les dones són percebudes pels altres com a líders? Quines estratègies utilitzen les dones per a trencar la barrera de les diferències de gènere en la gestió d'esdeveniments esportius?
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: GENDER DIFFERENCES AND INEQUALITY IN SPORTS EVENT MANAGEMENT
  Creation date in repository: 2019-11-13
 • Keywords:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar