Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Benchmarking personal cloud storage systems

 • Identification data

  Identifier: TFM:47
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM47
 • Authors:

  Hernandez Lledo, Eduard
 • Others:

  Keywords: Avaluació comparativa, emmagatzematge en el núvol Benchmarking, cloud storage Evaluación comparativa, almacenamiento en la nube
  Title in different languages: Avaluació comparativa dels sistemes d'emmagatzematge personal en el núvol Benchmarking personal cloud storage systems Evaluación comparativa de los sistemas de almacenamiento personal en la nube
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2013-2014
  Student: Hernandez Lledo, Eduard
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  TFM credits: 30
  Work's public defense date: 2014-08-09
  Project director: Sánchez Artigas, Marc
  Abstract: Avaluació comparativa dels sistemes d'emmagatzematge personal en el núvol En els últims anys, moltes solucions per a l’Emmagatzematge Personal en el Núvol han aparegut. Com moltes d’elles pertanyen a companyies privades, és difícil entendre com funcionen. Aquesta tesis mostra la creació d’una eina d’avaluació comparativa, que consisteix en una serie de diferents tests per executar amb l’Emmagatzematze Personal en el Núvol. Cada test posa l’Emmagatzematge Personal en diferents entorns per a tal d’assolir un objectiu específic. Un cop s’han completat els tests, molta informació pot ser extreta i processada per a tal d’entendre el comportament dels diferents Emmagatzematges en el Núvol, així com també veure les diferents técniques que cada Núvol aplica. Benchmarking personal cloud storage systems In the last few years, lots of different Personal Cloud Storage solutions have appeared. As most of them are private companies, it is difficult to understand how they work. This thesis shows the creation of a benchmark tool, which consists in a serie of different tests to perform with the Cloud Storage client. Each test puts the Cloud Storage into different environments in order to achieve an specific goal. Once the tests are done, lots of information can be extracted and processed to understand the behaviour of the Clouds, as well as the different techniques each Cloud implement. Evaluación comparativa de los sistemas de almacenamiento personal en la nube En los últimos años, muchas soluciones para el Almacenamiento Personal en la Nube han aparecido. Como muchas de ellas pertenecen a compañías privadas, es difícil entender como funcionan. Esta tesis muestra la creación de una herramienta de evaluación corporativa, que consiste en una serie de diferentes tests para ejecutar con los diferentes sistemas de Almacenamiento Personal en la Nube. Cada test pone a las Nubes en diferentes entornos para alcanzar un objetivo específico. Una vez completados los tests, mucha información puede ser extraída y procesada para tal de entender el comportamiento de los sistemas de Almacenamiento Personal en la Nube, así como también ver qué técnicas aplica cada uno de ellos.
  Subject: Seguretat informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Enginyeria Informàtica
  Title in original language: Benchmarking personal cloud storage systems
  Creation date in repository: 2014-09-26
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Seguretat informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar