Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudio energético, diseño y cálculo de las instalaciones de climatización, eléctrica y protección contra incendios de una nave destinada a laboratorios

 • Identification data

  Identifier: TFM:487
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM487
 • Authors:

  Pujol Abelló, Leopold
 • Others:

  Keywords: Climatització, ventilació, carga de foc Air conditioning, ventilation, fire loading Climatización,ventilación,Carga de fuego
  Title in different languages: Estudi energètic, disseny i càlcul de les instal·lacions de climatització, elèctrica i protecció contra incendis d'una nau destinada a laboratoris Energy study, design and calculation of the air conditioning, electrical and fire protection facilities of a warehouse for laboratories Estudio energético, diseño y cálculo de las instalaciones de climatización, eléctrica y protección contra incendios de una nave destinada a laboratorios
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Pujol Abelló, Leopold
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Work's public defense date: 2018-05-23
  TFM credits: 12
  Project director: Guasch Pesquer, Luis
  Abstract: El present projecte té com a objectiu satisfer les necessitats del nou edifici destinat a laboratoris per a productes Agroalimentaris situat al polígon industrial San Marcos de Getafe (Madrid). Per aquest motiu es realitza el pertinent estudi energètic per tal de reduir al màxim la demanda energètica de l’edifici així com el disseny de les instal·lacions de clima, càlcul de les instal·lacions elèctriques i les instal·lacions de protecció contra incendi. The present project has as an objective satisfy the needs of the new building allocated to laboratories for agri-food products situated to the industrial polygon San Marcos of Getafe (Madrid). For this reason, realises the pertinent energetic study in order to reduce to the maximum the energetic demand of the building as well as the design of the installations of climate, calculation of the electrical installations and the fire protection installations. El presente proyecto tiene como objetivo satisfacer las necesidades del nuevo edificio destinado a laboratorios para productos Agroalimentarios situado en el polígono industrial San Marcos de Getafe (Madrid). Por este motivo se realiza el pertinente estudio energético para reducir al máximo la demanda energética del edificio, así como el diseño de las instalaciones de clima, cálculo de las instalaciones eléctricas y las instalaciones de protección contra incendio.
  Subject: Enginyeria electrònica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Estudio energético, diseño y cálculo de las instalaciones de climatización, eléctrica y protección contra incendios de una nave destinada a laboratorios
  Creation date in repository: 2020-02-10
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar