Treballs Fi de Màster> Geografia

El perfil dels campistes de Mont-roig del Camp i Miami Platja. Tendències i vincles amb la destinació turística

 • Identification data

  Identifier: TFM:508
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM508
 • Authors:

  Font Barnet, Alba
 • Others:

  Keywords: camping; destinación turística; Mont-roig del Camp i Miami Platja. camping; tourism destination; Mont-roig del Camp i Miami Paltja càmping; destinació turística; Mont-roig del Camp i Miami Platja.
  Title in different languages: El perfil de los campistas de Mont-roig del Camp i Miami Platja. Tendencias y vínculos con la destinación turística. The profile of campers in Mont-roig del Camp i Miami Platja. Trends and links with the tourist destination. El perfil dels campistes de Mont-roig del Camp i Miami Platja. Tendències i vincles amb la destinació turística.
  Prizes and distintions: II PREMI D’INVESTIGACIÓ DELS CÀMPINGS DE MONT-ROIG DEL CAMP – MIAMI PLATJA
  Subject areas: Turisme i Oci
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Font Barnet, Alba
  Department: Geografia
  Work's public defense date: 2019-09-13
  TFM credits: 12
  Project director: Nel-lo Andreu, Marta Gemma
  Abstract: La destinació turística de Mont-roig del Camp i Miami Platja, amb una reconeguda trajectòria en el sector del càmping, es troba a la 2ª posició pel que fa al nombre de places d’allotjament de càmping a Catalunya. Hi compta amb sis càmpings ubicats al litoral que presenten diferències, com la categoria, el nombre de places o els serveis oferts. Altrament, el sector del càmping és dinàmic i requereix ser més innovador, competent i sostenible, on la qualitat dels serveis i l’oferta d’experiències són elements claus. D’avant d’aquesta situació, la present investigació té la finalitat de definir el perfil del campista de Mont-roig del Camp per tal d’identificar noves tendències i necessitats del sector en aquesta destinació turística. The tourist destination of Mont-roig del Camp i Miami Platja, with a recognized track record in the camping sector, is in the 2nd position with regard to the number of camping accommodation places in Catalonia. There are six campsites located on the coast that have differences, such as the category, the number of places or the offered services. In addition, the camping sector is dynamic and requires to be more innovative, competent and sustainable, where the quality of services and the offer of experiences for customers are key elements. Faced with this situation, the research has the purpose of defining the profile of the camper of Mont-roig del Camp in order to identify new trends and needs of the sector in this tourist destination.
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: El perfil dels campistes de Mont-roig del Camp i Miami Platja. Tendències i vincles amb la destinació turística
  Creation date in repository: 2020-09-22
 • Keywords:

  Turisme i Oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar