Treballs Fi de Màster> Filologia Catalana

Memòria de pràctiques al servei d'assessorament lingüístic de l'ajuntament de Reus

 • Identification data

  Identifier: TFM:53
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM53
 • Authors:

  RODRÍGUEZ ROIG, Albert
 • Others:

  Keywords: MEMORIA, PRACTICAS, SAL REUS INTERNSHIP, REPORT, REUS MEMÒRIA, PRÀCTIQUES, SAL REUS
  Title in different languages: MEMORIA DE PRACTICAS AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO AL AYUNTAMIENTO DE REUS INTERNSHIP REPORT IN LANGUAGE ADVISORY SERVICE TO THE TOWN HALL OF THE CITY OF REUS Memòria de pràctiques al servei d'assessorament lingüístic de l'ajuntament de Reus
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2013-2014
  Student: RODRÍGUEZ ROIG, Albert
  Department: Filologia Catalana
  Work's public defense date: 2014-05-28
  Abstract: MEMORIA DE PRÁCTICAS AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE REUS Esta memoria de prácticas es mi trabajo final del Màster en Estudis Superiors en Llengua i Literatura Catalanes. En el documento detallo todas las tareas que he realizado durante las horas de prácticas al Servei d’Assessorament Lingüístic del Ayuntamiento de Reus. Explico las actividades, ejercicios, correcciones, etc. que de una manera u otra me han permitido poner en práctica todos los conocimientos obtenidos durante las horas lectivas del master. También me refiero a los medios técnicos que he utilizado para trabajar, a la relación con el resto de compañeros y a las facilidades que he tenido para acceder a una amplia bibliografía que me ha permitido hacer mejor mi trabajo. INTERNSHIP REPORT IN LANGUAGE ADVISORY SERVICE TO THE TOWN HALL OF THE CITY OF REUS This internship report is my master’s degree in Superior Knowledge on Catalan Language and Literature final project. I detail every task that I have done during the internship period in Language Advisory Service to the Town Hall of the city of Reus in this document. I explain the activities, exercises and corrections, among others, that in one way or the other have allowed me to put into practise all my knowledge learned during the master’s degree academic hours. I also refer to the technique ways I have used to work, the relationship with my co-workers and the facilities that I have got to access to a huge bibliography that has allowed me to do my work in a better way. MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES AL SERVEI D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC A L’AJUNTAMENT DE REUS Aquesta memòria de pràctiques és el meu treball final del Màster en Estudis Superiors en Llengua i Literatura Catalanes. En el document hi detallo totes les tasques que he realitzat durant les hores de pràctiques al Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament de Reus. Hi explico les activitats, exercicis, correccions, etc. que d’una manera o altra m’han permès posar en pràctica tots els coneixements obtinguts durant les hores lectives del màster. També em refereixo als mitjans tècnics que he utilitzat per treballar-hi, a la relació amb la resta de companys i a les facilitats que he tingut per accedir a una àmplia bibliografia que m’ha permès fer millor la meva feina.
  Subject: Català
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Llengua i Literatura Catalanes
  Title in original language: Memòria de pràctiques al servei d'assessorament lingüístic de l'ajuntament de Reus
  Creation date in repository: 2014-11-17
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Català
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar