Treballs Fi de Màster> Recerca Avançada en Estudis Humanístics

Recepció i transcendència de l'imaginari fantàstic d'Arthur Rackham a Catalunya (1905-1945)

 • Identification data

  Identifier: TFM:625
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM625
 • Authors:

  Teruel Bellmunt, Laura
 • Others:

  Keywords: Il·lustració de literatura infantil, fantasia, Modernisme i Noucentisme Illustration of children's literature, fantasy, Modernism and Noucentisme Ilustración de literatura infantil, fantasía, Modernismo y Novecentismo
  Title in different languages: Recepció i transcendència de l'imaginari fantàstic d'Arthur Rackham a Catalunya (1905-1945) Reception and transcendence of Arthur Rackham's fantastic imagery in Catalonia (1905-1945) Recepción y trascendencia del imaginario fantástico de Arthur Rackham en Cataluña (1905-1945)
  Subject areas: Arts, música i esports Fine arts, music and sports Artes, música y deportes
  Confidenciality: No
  Academic year: 2019-2020
  Work's codirector: Carbonell Pallarès, Jordi À.
  Student: Teruel Bellmunt, Laura
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2020-09-17
  TFM credits: 12
  Project director: Serra Masdeu, Anna I.
  Abstract: Arthur Rackham (Londres, 1867 – Limpsfield, 1939) va ser un il·lustrador que va viure i executar la seva obra durant la Golden Age de la Il·lustració Britànica (1860-1920). Rackham té connexió amb Catalunya, ja que va participar en dues exposicions internacionals celebrades a Barcelona, afavorint que alguns dels seus llibres il·lustrats es publiquessin en català per l’Editorial Joventut uns anys més tard. A més, les obres d’Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936), Alexandre de Riquer (Calaf, 1856-Palma, 1920), Lola Anglada (Barcelona, 1896-Tiana, 1984) i Mercè Llimona (Barcelona, 1914-1998), comparteixen una tradició, basada en els contes i llegendes populars, i uns vincles estilístics i temàtics, impulsats pel Modernisme i d’arrels romàntiques, amb l’obra de l’artista britànic. Malgrat aquestes evidències, no hi ha estudis recents que tractin la recepció i transcendència de l’obra de Rackham a Catalunya, ni que comparin el seu imaginari amb el dels artistes catalans esmentats. Per tant, en aquest treball s’estudia la vida i l’obra d’Arthur Rackham, així com s’analitza la recepció d’aquest a Catalunya, a través de la seva participació en la V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries artístiques de Barcelona, el 1907, i en la VI Exposició Internacional d’Art de Barcelona, el 1911. També s’ha tingut en compte la traducció al català dels seus llibres il·lustrats i la repercussió d’aquests en les publicacions periòdiques catalanes de l’època. Així mateix, un element fonamental d’aquesta recerca és la comparació i emfatització de les semblances, així com l’assenyalament de les diferències, respecte l’obra fantàstica de Rackham amb la dels il·lustradors modernistes, Apel·les Mestres i Alexandre de Riquer. També es destaca la influència que va exercir Rackham en el dibuix de Lola Anglada i Mercè Llimona, dues il·lustradores que van treballar a Catalunya durant el Noucentisme i anys posteriors. Arthur Rackham (London, 1867 - Limpsfield, 1939) was an illustrator who lived and worked during the Golden Age of the British Illustration (1860-1920). Rackham has a connection with Catalonia, as he took part in two international exhibitions held in Barcelona, which led to some of his illustrated books being published in Catalan by Editorial Joventut a few years later. Moreover, the works of Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936), Alexandre de Riquer (Calaf, 1856-Palma, 1920), Lola Anglada (Barcelona, 1896-Tiana, 1984) and Mercè Llimona (Barcelona, 1914-1998), share a tradition based on popular stories and legends, and stylistic and thematic links, driven by Modernisme and with romantic roots, with the work of the British artist. Despite this evidence, there are no recent studies that deal with the reception and transcendence of Rackham's work in Catalonia, or that compare his imagery with that of the aforementioned Catalan artists. Therefore, this paper studies the life and work of Arthur Rackham, as well as analysing his reception in Catalonia, through his participation in the V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries artístiques de Barcelona, in 1907, and in the VI Exposició Internacional d’Art de Barcelona, in 1911. The translation of his illustrated books into Catalan and their repercussions in the Catalan periodicals of the time have also been taken into account. Likewise, a fundamental element of this research is the comparison and emphasis of the similarities, as well as the pointing out of the differences, between Rackham's fantastic work and that of the modernist illustrators, Apel·les Mestres and Alexandre de Riquer. The influence of Rackham on the drawing of Lola Anglada and Mercè Llimona, two illustrators who worked in Catalonia during the Noucentisme period and later, is also highlighted. Arthur Rackham (Londres, 1867 – Limpsfield, 1939) fue un ilustrador que vivió y ejecutó su obra durante la Golden Age de la Ilustración Británica (1860-1920). Rackham tiene conexión con Cataluña, ya que participó en dos exposiciones internacionales celebradas en Barcelona, favoreciendo que algunos de sus libros ilustrados se publicaran en catalán por la Editorial Joventut unos años más tarde. Además, las obras de Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936), Alexandre de Riquer (Calaf, 1856-Palma, 1920), Lola Anglada (Barcelona, 1896-Tiana, 1984) y Mercè Llimona (Barcelona, 1914-1998), comparten una tradición, basada en los cuentos y leyendas populares, y unos vínculos estilísticos y temáticos, impulsados por el Modernismo y de raíces románticas, con la obra del artista británico. A pesar de estas evidencias, no hay estudios recientes que traten la recepción y trascendencia de la obra de Rackham en Cataluña, ni que comparen su imaginario con el de los artistas catalanes mencionados. Por tanto, en este trabajo se estudia la vida y la obra de Arthur Rackham, así como se analiza la recepción de este en Cataluña, a través de su participación en la V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries artístiques de Barcelona, el 1907, y en la VI Exposició Internacional d’Art de Barcelona, el 1911. También se ha tenido en cuenta la traducción al catalán de sus libros ilustrados y la repercusión de estos en las publicaciones periódicas catalanas de la época. Así mismo, un elemento fundamental de esta investigación es la comparación y enfatización de las semejanzas, así como el señalamiento de las diferencias, respecto a la obra fantástica de Rackham con la de los ilustradores modernistas, Apel·les Mestres i Alexandre de Riquer. También se destaca la influencia que ejerció Rackham en el dibujo de Lola Anglada y Mercè Llimona, dos ilustradoras que trabajaron en Cataluña durante el Novecentismo y años posteriores.
  Subject: Arts, música i esports
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Recerca Avançada en Estudis Humanístics
  Title in original language: Recepció i transcendència de l'imaginari fantàstic d'Arthur Rackham a Catalunya (1905-1945)
  Creation date in repository: 2021-04-13
 • Keywords:

  Arts, música i esports
  Fine arts, music and sports
  Artes, música y deportes
  Arts, música i esports
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar