Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Master’s in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language

 • Identification data

  Identifier: TFM:657
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM657
 • Authors:

  Gajda, Kamila
 • Others:

  Keywords: MALL, aplicaciones móviles de aprendizaje de idiomas, HelloTalk MALL, mobile language learning applications, HelloTalk MALL, aplicacions d'aprenentatge d'idiomes per a mòbils, HelloTalk
  Title in different languages: Maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera / Segunda Lengua Master’s in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language Màster en Ensenyament i Aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera / segona llengua
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Work's codirector: Oltra-Massuet, Isabel
  Student: Gajda, Kamila
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Rueda Ramos, Carmen
  Abstract: The purpose of this study was to verify whether HelloTalk can motivate language students to interact and learn in English outside the classroom. The research had a form of a case study. The data collection instruments were pre- and post-questionnaires, an interview, and a teacher’s journal. The educational materials were tailor-made worksheets. The study was divided into two parts. The first one- online English classes with the researcher and the second- using HelloTalk by the students. The results of the questionnaire confirmed the main and specific hypotheses and students’ perception of the app was positive. El propòsit d'aquest estudi era verificar si HelloTalk pot motivar els estudiants d'idiomes per interactuar i aprendre en anglès fora de l'aula. La investigació tenia una forma d'estudi de casos. Els instruments de recollida de dades eren pre- i post-questionnaires, una entrevista, i un diari del professor. Els materials educatius eren fulls de treball fets a mida. L'estudi es va dividir en dues parts. Les primeres classes d'anglès en línia amb l'investigador i la segona fent servir HelloTalk pels estudiants. Els resultats del qüestionari van confirmar les hipòtesis principals i específiques i la percepció de l'aplicació per part dels estudiants va ser positiva.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Title in original language: Master’s in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language
  Creation date in repository: 2021-07-06
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar