Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

An Exploration of ESL/EFL Textbook Evaluation Checklist Criteria for Assessing Visual Elements

 • Identification data

  Identifier: TFM:665
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM665
 • Authors:

  Wickenhauser, Emily Jane
 • Others:

  Keywords: Libros de texto de EFL / ESL, listas de verificación de evaluación de libros de texto, funciones de los elementos visuales EFL/ESL textbooks, textbook evaluation checklists, functions of visuals Llibres de text EFL / ESL, llistes de comprovació d’avaluació de llibres de text, funcions dels elements visuals
  Title in different languages: Una exploración de los criterios de la lista de verificación de evaluación de libros de texto de ESL / EFL para evaluar elementos visuales An Exploration of ESL/EFL Textbook Evaluation Checklist Criteria for Assessing Visual Elements Una exploració dels criteris de llista de verificació d’avaluació de llibres de text ESL / EFL per avaluar els elements visuals
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Wickenhauser, Emily Jane
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-22
  TFM credits: 11
  Project director: Espada Sánchez, Ana Isabel
  Abstract: This paper provides an exploratory assessment of the criteria in 12 ESL/EFL textbook evaluation checklists which directly address visual elements in order to deduce to what extent they reflect established benefits of multimodal ELT materials and if they are reliable for assessing images during the evaluation process. A mixed-method approach gathers quantitative data around checklist criteria directly addressing visual elements. The qualitative data from the criteria shows four recurring and salient themes. An interpretive analysis of the results highlights disparities and concurrencies between the body of existing research on using visual elements for language acquisition. Aquest document proporciona una avaluació exploratòria dels criteris en 12 llistes de verificació d'avaluació de llibres de text ESL/EFL que aborden directament els elements visuals per tal de deduir fins a quin punt reflecteixen els beneficis establerts de materials ELT multimodals i si són fiables per avaluar imatges durant el procés d'avaluació. Un enfocament de metòdic mixt recull dades quantitatives al voltant dels criteris de la llista de verificació que tracten directament els elements visuals. Les dades qualitatives dels criteris mostren quatre temes recurrents i destacats. Una anàlisi interpretativa dels resultats destaca les disparitats i concurrències entre el cos de la investigació existent sobre l'ús d'elements visuals per a l'adquisició del llenguatge.
  Subject: Ciències de l'Educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Title in original language: An Exploration of ESL/EFL Textbook Evaluation Checklist Criteria for Assessing Visual Elements
  Creation date in repository: 2021-07-06
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar