Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Escape Rooms as a tool of English language teaching

 • Identification data

  Identifier: TFM:668
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM668
 • Authors:

  Miró Vilà, Sílvia
 • Others:

  Keywords: Gamificació, llengua estrangera, motivació Gamification, foreign-language, motivation gamificación, lengua estrangera, motivación
  Title in different languages: Escape Rooms com a eina en l'ensenyament de la llengua anglesa Escape Rooms as a tool of English language teaching Escapes Rooms como instrumento de la enseñanza de la lengua inglesa
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Miró Vilà, Sílvia
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-22
  TFM credits: 11
  Project director: Guitiérrez- Colón Plana , Mar
  Abstract: The main objective of this study is to show the benefits of using gamification to teach English as a second language. We focus on a concrete tool, Escape Rooms. An experimental study has been carried out in 6th grade students from Primary Education. A statistical analysis of the data has showed that the experimental group determines that the use of the Escape Room as a tool increases the amount of vocabulary acquired, since they are more motivated and engaged while doing a gamified task. L'objectiu principal d'aquest estudi és mostrar els beneficis d'utilitzar la gamificació per ensenyar anglès com a segona llengua. Ens centrem en una eina concreta, Sales d'escapament. S'ha dut a terme un estudi experimental en estudiants de 6è grau d'Educació Primària. Una anàlisi estadística de les dades ha mostrat que el grup experimental determina que l'ús de la sala d'escapament com a eina augmenta la quantitat de vocabulari adquirit, ja que estan més motivats i compromesos mentre fan una tasca gamificada.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Title in original language: Escape Rooms as a tool of English language teaching
  Creation date in repository: 2021-07-06
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar