Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Determinació de compostos volàtils de sofre en mostres d'aire mitjançant desorció tèrmica i cromatografia de gasos - espectrometria de masses

 • Identification data

  Identifier: TFM:699
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM699
 • Authors:

  Vallespí Alcón, Regina
 • Others:

  Keywords: desorció tèrmica , cromatografia de gasos, compostos orgànics volàtils de sofre thermal desorption, gas chromatography, volatile sulphur compounds desorción termica, cromatografia de gases, compuestos organicos volatiles de azufre
  Title in different languages: Determinacion de compuestos volàtiles de azufre en muestras de aire mediante desorción tèrmica i cromatografia de gases - espectrometria de masas Determination of volatile sulphur compounds in air samples by thermal desorption and gas chromatography - mass spectrometry Determinació de compostos volàtils de sofre en mostres d'aire mitjançant desorció tèrmica i cromatografia de gasos - espectrometria de masses
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Vallespí Alcón, Regina
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-28
  Project director: Martinez Peral, Dolors
  Abstract: En aquest treball es vol desenvolupar un mètode per a la determinació de tres compostos orgànics de sofre volàtils (VOSCs). La necessitat d’estudiar aquets compostos és degut als efectes nocius que aquets poden tenir en la salut de les persones. Per realitzar la presa de mostra s’utilitzen tubs d’adsorció de carbó, els quals s’analitzen mitjançant la desorció tèrmica (TD) i la cromatografia de gasos acoblada a un espectròmetre de masses (GC-MS).
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  Title in original language: Determinació de compostos volàtils de sofre en mostres d'aire mitjançant desorció tèrmica i cromatografia de gasos - espectrometria de masses
  Creation date in repository: 2021-07-12
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar