Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Traducción de relatos cortos: estudio de caso de Alphabet Wednesdays (S. Salway), Charlotte (J. McGregor) y Thunder (A. Wilson)

 • Identification data

  Identifier: TFM:702
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM702
 • Authors:

  Rosillo García, Eduard
 • Others:

  Keywords: traducció, relats curts, anglès-castellà translation, short stories, English-Spanish traducción, relatos cortos, inglés-castellano
  Title in different languages: Traducció de relats curts: estudi de cas d'Alphabet Wednesdays (S. Salway), Charlotte (J. McGregor) i Thunder (A. Wilson) Translation of Short Stories: Case Study of Alphabet Wednesdays (S. Salway), Charlotte (J. McGregor) and Thunder (A. Wilson) Traducción de relatos cortos: estudio de caso de Alphabet Wednesdays (S. Salway), Charlotte (J. McGregor) y Thunder (A. Wilson)
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Rosillo García, Eduard
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-05-27
  TFM credits: 18
  Project director: Tera Faba, Nerea
  Abstract: En este Trabajo Final de Máster, se han traducido tres relatos cortos del inglés al español. Se han elegido tres relatos que, en el momento de la realización del proyecto, no habían sido traducidos al español: Alphabet Wednesdays de Sarah Salway, Charlotte de Jon McGregor y Thunder de Allan Wilson. Este trabajo funciona como una memoria de la traducción, donde se reflejan los problemas concretos de traducción que han aparecido. De igual manera, se describe la norma inicial, las estrategias globales y las técnicas de traducción que se han aplicados, justificando cada decisión. A través de la traducción de estos relatos cortos y del análisis de cada elección en la traducción, se pretende establecer la idiosincrasia de la traducción de relatos cortos como género literario. Todo el Trabajo Final de Máster se enmarca en la simulación de una situación profesional real. El tutor propuse unas traducciones mediante una bolsa de trabajo. A partir de ahí, los alumnos, como supuestos profesionales, enviaban sus solicitudes, negociaban el presupuesto y atendían a cualquier negociación con el cliente ficticio, el tutor. In this End-of-Master Project, three short stories have been translated from English to Spanish. The three stories had never been translated to Spanish when the project was carried out. The chosen ones were: Alphabet Wednesdays by Sarah Salway, Charlotte by Jon McGregor and Thunder by Allan Wilson. This project works as a report of the translation, reflecting the specific translation problems that appeared. Similarly, the author describes the initial norm, the global strategies and the translation techniques that he applied, while justifying each decision. Through the translation of these short stories and the analysis of each choice during the translation, the aim is to set up the idiosyncrasy of the translation of shorts stories as a literary genre. All this End-of-Master Project is framed in a simulation of a real professional situation. The tutor suggested some translation through a job bank. Then, the students, acting as professionals, sent their application, negotiated the budget and attended any possible negotiation with the fictitious customer, the tutor. En aquest Treball Final de Màster, s'han traduït tres relats curts de l'anglès a l'espanyol. S'han triat tres relats que, en el moment de la realització del projecte, no havien estat traduïts a l'espanyol: Alphabet Wednesdays de Sarah Salway, Charlotte de Jon McGregor i Thunder de Allan Wilson. Aquest treball funciona com una memòria de la traducció, on es reflecteixen els problemes concrets de traducció que han aparegut. D'igual manera, es descriu la norma inicial, les estratègies globals i les tècniques de traducció que s'han aplicats, justificant cada decisió. A través de la traducció d'aquests relats curts i de l'anàlisi de cada elecció en la traducció, es pretén establir la idiosincràsia de la traducció de relats curts com a gènere literari. Tot el Treball Final de Màster s'emmarca en la simulació d'una situació professional real. El tutor va proposar unes traduccions mitjançant una borsa de treball. A partir d'aquí, els alumnes, com a supòsits professionals, enviaven les seves sol·licituds, negociaven el pressupost i atenien qualsevol negociació amb el client fictici, el tutor.
  Subject: Filologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Title in original language: Traducción de relatos cortos: estudio de caso de Alphabet Wednesdays (S. Salway), Charlotte (J. McGregor) y Thunder (A. Wilson)
  Creation date in repository: 2021-07-12
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar