Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Biodegradable microcapsules for blue dye of whitening laundry detergents

 • Identification data

  Identifier: TFM:723
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM723
 • Authors:

  Tapusa, Diana
 • Others:

  Keywords: biodegradable, microcapsula, hidrogel biodegradable, microcapsule, hydrogel biodegradable, microcápsula, hidrogel
  Title in different languages: Microcàpsules biodegradables pel colorant blau dels detergents blanquejadors de roba Biodegradable microcapsules for blue dye of whitening laundry detergents Microcápsulas biodegradables para el colorante azul de los detergentes blanqueadores de ropa
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2019-2020
  Work's codirector: Tylkowski, Bartosz
  Student: Tapusa, Diana
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2020-09-09
  TFM credits: 24
  Project director: Giamberini, Marta
  Abstract: L’ús de microcàpsules en productes per a la llar com a detergents ha cridat molt l’atenció per la seva capacitat per millorar les propietats dels productes. En aquest treball proposa un mètode d’encapsulació del colorant blau. En encapsular el colorant, l’intens color blau fosc del detergent disminuirà notablement o serà inexistent, cosa que farà que l’aparença de la solució sigui més neta i segura a la vista del consumidor. Per tant, aquests detergents poden expandir i augmentar el seu mercat, que ara està dominat per agents blanquejants fluorescents (FWA), que tenen el mateix propòsit però són considerablement més cars. Atès que aquestes microcàpsules es produirien a escala industrial, és important que siguin biodegradables i tinguin un procés de producció senzill. Es proposa una barreja d’alginat de calci i dimetacrilat de polietilè glicol (PEGDMA) com a materials de la capa de les microcàpsules “core-shell”. Per produir les microesferes, es proposa ruixar la mescla de materials més el colorant en un medi gelant. Com a procés d’encapsulació, es proposa una complexació d’alginat i fotopolimerització de PEGDMA per endurir l’estructura de la càpsula. Un anàlisi FTIR de les microcàpsules es pot fer per seguir la reacció de complexació. The use of microcapsules in home care products as detergents has drawn great attention because of their capacity to improve the properties of the products. In this work it is proposed an encapsulation method of the blue dye. By encapsulating the dye, the intense dark blue color of the detergent will be notably decreased or inexistent making the appearance of the solution cleaner and safer to the consumer’s eye. Hence, these detergents can expand and increase their market that now is dominated by fluorescent whitening agents (FWA), which have the same purpose but are considerably more expensive. Since these microcapsules would be produced at an industrial scale, it is important for them to be biodegradable and have a simple production process. A mixture of calcium alginate and polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA) is proposed as shell materials of the core-shell microcapsules. To produce the microspheres, it is proposed to spray the core-shell plus dye mixture into a cross-linking medium. As an encapsulation process, it is proposed a complexation of alginate and photopolymerization of PEGDMA to harden the shell structure. FTIR analysis of the microcapsules can be done to follow the cross-linking reaction. El uso de microcápsulas, en productos para el cuidado del hogar como los detergentes, ha llamado mucho la atención por su capacidad para mejorar las propiedades de los productos. En este trabajo se propone un método de encapsulación del colorante azul. Al encapsular este tinte, el color azul oscuro intenso del detergente disminuirá notablemente o será inexistente, haciendo que la apariencia de la solución sea más limpia y segura para los ojos del consumidor. Por lo tanto, estos detergentes pueden expandirse y aumentar su mercado que ahora está dominado por los agentes blanqueadores fluorescentes (FWA), que tienen el mismo propósito pero son considerablemente más costosos. Dado que estas microcápsulas se producirían a escala industrial, es importante que sean biodegradables y tengan un proceso de producción sencillo. Se propone una mezcla de alginato de calcio y dimetacrilato de polietilenglicol (PEGDMA) como materiales de las microcápsulas “core-shell”. Para producir las microesferas, se propone rociar la mezcla de materiales más el colorante en un medio de gelificación. Como proceso de encapsulación, se propone una complejación del alginato y una fotopolimerización de PEGDMA para endurecer la estructura de la cápsula. Se puede realizar un análisis FTIR de las microcápsulas para seguir la reacción de complejación.
  Subject: Enginyeria química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Biodegradable microcapsules for blue dye of whitening laundry detergents
  Creation date in repository: 2021-07-15
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar