Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat

 • Identification data

  Identifier: TFM:741
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM741
 • Authors:

  Vendrell Venrell, Joan
 • Others:

  Keywords: geografia, apropiació del territori, ciències socials, ensenyament de la geografia geography, appropiation of the territory, social sciences, geography teaching
  Title in different languages: geography, appropiation of the territory, social sciences, geography teaching Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Vendrell Venrell, Joan
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-18
  Project director: Garcia-Borés Comas, Iban
  Abstract: El treball planteja un estudi de cas on es comparen dos grups de 3r d’ESO d’un centre de Tarragona amb nivells acadèmics similars. En el marc de l’assignatura de Ciències Socials es porta a terme una experimentació de 5 sessions en la qual una classe treballa sobre un àmbit geogràfic més proper i una altra classe sobre un àmbit geogràfic més llunyà, tot compartint continguts teòrics comuns. L’estudi no aconsegueix demostrar que aquell grup que treballa sobre l’àmbit geogràfic més proper al centre obté millors resultats que aquell grup que treballa sobre un àmbit geogràfic més llunyà.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat
  Creation date in repository: 2021-07-26
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar