Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.

 • Identification data

  Identifier: TFM:742
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM742
 • Authors:

  Capdevila Raduà, Meritxell
 • Others:

  Keywords: Estudio de caso, avaluación formadora, educación secundaria Case study, forming education, secundary education Estudi de cas, avaluació formadora, educació secundària
  Title in different languages: Estudio de los efectos de la introducción de la gamificación en el proceso de evaluación de la assignatura de Química de 4º de la ESO, sobre la motivación i los resultados académicos del alumnado. Study of gamification effects on students motivation and subject scores, when introduced in the evaluation process of a group of high school students, during their Chemistry lessons. Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Capdevila Raduà, Meritxell
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-18
  Project director: Ruiz Morillas, Núria
  Abstract: En aquest estudi de cas s'estudia com afecta l'ús del Kahoot i un procés d'avaluació formador, sobre la motivació i els resultats acadèmics d'un grup d'alumnes de 4rt d'ESO en l'assignatura de Física i Química. Els instruments utilitzats van ser un test de motivació validat, un diari de classe i el quadern de notes del professor. Els resultats del test es van analitzar estadísticament amb el programa JASP fent servir la prova t-student. El diari de classe i quadern de notes es van analitzar qualitativament. Els resultats quantitatius no van permetre trobar una relació entre l'ús del Kahoot i l'avaluació formadora i la millora de la motivació dels alumnes. Tanmateix, els resultats qualitatius van mostrar un augment de l'interès per l'assignatura i de l'autonomia dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.
  Creation date in repository: 2021-07-26
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar