Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Porosity determinations of electrospun nanofibers by microscopy techniques

 • Identification data

  Identifier: TFM:750
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM750
 • Authors:

  Martínez Cánovas, Paula
 • Others:

  Keywords: electrohilado, porositat dins de la fibra, nanofibra electrospinning, intra-fiber porosity, nanofiber electrohilado, porosidad dentro de la fibra, nanofibra
  Title in different languages: Determinació de la porositat de nanofibres electrohiladas mitjançant tècniques de microscòpia Porosity determinations of electrospun nanofibers by microscopy techniques Determinación de la porosidad de nanofibras electrohiladas mediante técnicas de microscopía
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2019-2020
  Work's codirector: Akdemir, Reyda
  Student: Martínez Cánovas, Paula
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2020-09-10
  TFM credits: 24
  Project director: Rosell Llompart, Joan
  Abstract: Micro- i nanofibres poroses poden ser produïdes fàcilment per la tècnica de electrohilado. En aquesta proposta d'investigació, revisem la bibliografia sobre nanofibres poroses electrohiladas, els mecanismes per crear fibres electrohiladas amb porositat interna i les seves aplicacions en diferents camps, que van des de la sorció d'oli, bateries de ions de liti, fotocatàlisi i administració de fàrmacs. Les metodologies prèvies de caracterització (com són el mètode d'adsorció física de nitrogen (BET), la intrusió de mercuri i la termoporometría) són analitzades juntament amb els seus inconvenients. La nostra proposta pretén superar les limitacions de les metodologies de caracterització prèvies per determinar la porositat de nanofibres electrohiladas (porositat dins de la fibra) amb la combinació de la microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i el microscopi de força atòmica (AFM). Porous micro- and nanofibers can be produced easily by electrospinning technique. In this research proposal, we review the literature on porous electrospun nanofibers, the mechanisms to create internal porous electrospun fibers and its applications in different fields, ranging from oil sorption to sensors, lithium-ion batteries, photocatalysis and drug delivery. The previous characterization methodologies (such as physical nitrogen adsorption method (BET), mercury intrusion and thermoporometry) are analyzed alongside with their drawbacks. Our proposal aims to overcome the limitations of the previous characterization methodologies in order to determine the porosity of electrospun nanofibers (intra-fiber porosity) with the combination of Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM). Micro- y nanofibras porosas pueden ser producidas fácilmente por la técnica de electrohilado. En esta propuesta de investigación, revisamos la bibliografía sobre nanofibras porosas electrohiladas, los mecanismos para crear fibras electrohiladas con porosidad interna y sus aplicaciones en diferentes campos, que van desde la sorción de aceite, baterías de iones de litio, fotocatálisis y administración de fármacos. Las metodologías previas de caracterización (como son el método de adsorción física de nitrógeno (BET), la intrusión de mercurio y la termoporometría) son analizadas junto con sus inconvenientes. Nuestra propuesta pretende superar las limitaciones de las metodologías de caracterización previas para determinar la porosidad de nanofibras electrohiladas (porosidad dentro de la fibra) con la combinación de la microscopía electrónica de barrido (SEM) y el microscopio de fuerza atómica (AFM).
  Subject: Enginyeria química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Porosity determinations of electrospun nanofibers by microscopy techniques
  Creation date in repository: 2021-07-30
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar