Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat

 • Identification data

  Identifier: TFM:772
 • Authors:

  García Grenzner, Joana
 • Others:

  Keywords: Coeducació, educació sobre mitjans, perspectiva de gènere Coeducation, media education, gender perspective Coeducación, educación sobre medios, perspectiva de género
  Title in different languages: Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat Putting on purple glasses to look at the reality and explain it Poniéndonos las gafas moradas para mirar y explicar la realidad
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: García Grenzner, Joana
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-17
  Project director: Villalba Arasa, Laura
  Abstract: Aquesta recerca és un estudi de cas de la visió de gènere d’un grup d’alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona, que té la coeducació com un dels eixos principals del seu Pla Educatiu de Centre. L’estudi de cas s’ha realitzat a partir de l’anàlisi de contingut de tres entrevistes i dos grups de discussió amb cinc docents i l’orientador pedagògic, el grup impulsor del Pla de Coeducació; del contingut del Pla Educatiu i el Projecte de Convivència del Centre, i les reflexions i notícies elaborades per l’alumnat durant l’aplicació d’una seqüencia didàctica amb l’aplicació de la metodologia d’aprenentatge per projectes en la què van l’estructura de la notícia i les tendències de representació de gènere als mitjans de comunicació, així com l’observació no estructurada durant la intervenció educativa. A la recerca s’ha constatat que el Pla de coeducació no ha suposat la implantació transversal del llenguatge i els imaginaris inclusius al centre, però ha generat una consciència de gènere a l’alumnat, que utilitza el llenguatge inclusiu i altres eines de representació equilibrada i no discriminatòria de les dones als mitjans; es qüestiona els estereotips de gènere i percep les desigualtats de gènere en àmbits com la representació als mitjans, les violències masclistes i l’accés de les dones a la igualtat de drets.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat
  Creation date in repository: 2021-09-15
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar