Treballs Fi de Màster> Geografia

The importance of a marketing plan for tourism destinations. Case study: a marketing plan for Empordà.

 • Identification data

  Identifier: TFM:779
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM779
 • Authors:

  Schulz, Anja
 • Others:

  Keywords: plan de marketing, competitividad, marketing de destinos turísticos marketing plan, competitiveness, tourism destination marketing pla de màrqueting, competitivitat, màrqueting de destinacions turístiques
  Title in different languages: La importancia de un plan de marketing para destinos turísticos. Estudio de caso: un pla de marketing para Empordà. The importance of a marketing plan for tourism destinations. Case study: a marketing plan for Empordà. La importància d'un pla de màrqueting per a destinacions turístiques. Estudi de cas: un pla de màrqueting per a l'Empordà.
  Subject areas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Schulz, Anja
  Department: Geografia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09-16
  TFM credits: 12
  Project director: Giménez Gómez, José Manuel
  Abstract: Globalization and technological development facilitate travelling to almost any desired place in the world. The tourism industry is probably one of the most evolved industries globally and it does not stop innovating. The innumerable available destinations tourists can choose from force tourism destinations to achieve a competitive market position in a rapidly changing macro-environment. Therefore, effective destination management is essential to survive. As part of this, marketing acts as a crucial strategic tool towards competitiveness with the major challenge to differentiate a destination by a strategic market orientation. This work intends to demonstrate the importance for tourism destinations to develop a marketing plan. La globalització i el desenvolupament tecnològic faciliten viatjar a gairebé qualsevol lloc desitjat en el món. La indústria del turisme és probablement una de les indústries més evolucionades del món i no deixa d'innovar. Les innombrables destinacions disponibles els turistes poden triar entre destinacions turístiques forçades per a aconseguir una posició competitiva del mercat en un macroambient que canvia ràpidament. Per tant, una gestió eficaç dels destins és essencial per a sobreviure. Com a part d'això, el màrqueting actua com una eina estratègica crucial cap a la competitivitat amb el gran repte de diferenciar un destí per una orientació estratègica del mercat. Aquest treball pretén demostrar la importància que les destinacions turístiques desenvolupin un pla de màrqueting.
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: The importance of a marketing plan for tourism destinations. Case study: a marketing plan for Empordà.
  Creation date in repository: 2021-09-22
 • Keywords:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar