Treballs Fi de Màster> Infermeria

La actitud de la Enfermera Comunitaria de Enlace hacia la eutanasia y el suicidio asistido

 • Identification data

  Identifier: TFM:787
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM787
 • Authors:

  Fortes Ponce, Francisco José
 • Others:

  Keywords: Infermers de Salut Comunitària, Actitud Davant de la Mort, Eutanàsia Activa Voluntària Community Health Nurses, Attitude to Death, Euthanasia Enfermeros de Salud Comunitaria, Actitud Frente a la Muerte, Eutanasia Activa Voluntaria
  Title in different languages: L'actitud de la Infermera Comunitària d'Enllaç cap a l'eutanàsia i el suïcidi assistit The Community Health Nurse attitude towards euthanasia and physician-assisted suicide La actitud de la Enfermera Comunitaria de Enlace hacia la eutanasia y el suicidio asistido
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Fortes Ponce, Francisco José
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06
  TFM credits: 11
  Project director: Lomero Martínez, María del Mar
  Abstract: La Enfermera Comunitaria de Enlace tiene un papel importante en la prestación de cuidados al final de la vida en el ámbito de la Atención Primaria de Salud. En España, eutanasia y suicidio asistido han sido despenalizados. Este cambio legislativo impacta directamente en los profesionales que desarrollan esta actividad. Por ello, mediante este estudio descriptivo, transversal, prospectivo y observacional, se realizó un análisis cuantitativo utilizando la Euthanasia Attitude Scale (EAS) traducido al español junto con un cuestionario sociodemográfico. De este modo, se ha determinado cual es el posicionamiento actual de este grupo de enfermeras comunitarias obteniendo conclusiones relevantes. La Infermera Comunitària d'Enllaç té un paper important en la prestació de cures al final de la vida a l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut. A Espanya, eutanàsia i suïcidi assistit han estat despenalitzats. Aquest canvi legislatiu impacta directament als professionals que desenvolupen aquesta activitat. Per això, mitjançant aquest estudi descriptiu, transversal, prospectiu i observacional, es va fer una anàlisi quantitativa utilitzant l'Euthanasia Attitude Scale (EAS) traduït a l'espanyol juntament amb un qüestionari sociodemogràfic. D'aquesta manera, s'ha determinat quin és el posicionament actual d'aquest grup d'infermeres comunitàries que han obtingut conclusions rellevants.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: La actitud de la Enfermera Comunitaria de Enlace hacia la eutanasia y el suicidio asistido
  Creation date in repository: 2021-10-05
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar