Treballs Fi de Màster> Infermeria

La Part Alta es mou: diagnòstic de salut de la Part Alta de Tarragona

 • Identification data

  Identifier: TFM:789
 • Authors:

  Ruiz Rivera, Érika
 • Others:

  Keywords: salutogènesi; única salut; actius en salut salutogenesis; one health; assets salutogénesis; única salud; activos en salud
  Title in different languages: La Part Alta es mou: diagnòstic de salut de la Part Alta de Tarragona The Parte Alta neighborhood moves. Health Diagnosis of a Tarragona neighborhood, Parte Alta”. La Parte Alta se mueve: diagnóstico de salud de la Parte Alta de Tarragona
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Ruiz Rivera, Érika
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09-08
  TFM credits: 11
  Project director: Raventós Torner, Rosa D.
  Abstract: Disseny d’un projecte basat en un diagnòstic de salut del barri de la Part Alta a la ciutat de Tarragona, liderat des del CAP Muralles, per a detectar les necessitats en salut de la comunitat. Es durà a terme mitjançant una metodologia mixta, mitjançant una anàlisi global de la situació amb la participació activa de la població, per tal de dissenyar futures intervencions en salut que promoguin canvis i fomentin pobles, barris, individus i comunitats saludables, basant-se en una perspectiva inclusiva dels determinants ambientals i els determinants socials de la salut, seguint un model d’actius en salut
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: La Part Alta es mou: diagnòstic de salut de la Part Alta de Tarragona
  Creation date in repository: 2021-10-05
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar