Treballs Fi de Màster> Infermeria

Intervención educativa al alta a pacientes con deterioro funcional tras sufrir un ictus

 • Identification data

  Identifier: TFM:792
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM792
 • Authors:

  Casado Poza, Lorena
 • Others:

  Keywords: Cuidados de enfermería, ictus, deterioro funcional Nursing care, stroke, funtional disability Cures d'infermeria, ictus, deteriorament funcional
  Title in different languages: Intervención educativa al alta a pacientes con deterioro funcional tras sufrir un ictus Educational intervention at discharge to patients with functional disability after a stroke Intervenció educativa a l'alta a pacients amb deteriorament funcional després de patir un ictus
  Subject areas: Enfermería Nursing Infermeria
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Casado Poza, Lorena
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06
  TFM credits: 11
  Project director: Ramírez Montesinos, Rafael Juan
  Abstract: Els ictus són causa de morbiditat i hospitalització. A l'alta, es presenten deterioracions funcionals als quals adaptar-se influint negativament en la seva qualitat de vida. L'objectiu és realitzar un assaig clínic aleatoritzat per tal d'analitzar l'efectivitat d'una intervenció educativa a l'alta sobre els pacients post ictus amb deterioració funcional associat. Avaluar si existeixen diferències entre el grup control amb les cures habituals i intervenció que rebrà la intervenció educativa plantejada per a disminuir complicacions, reingressos i visites a urgències. Per analitzar les dades es realitzarà la prova de T de Student, ANOVA, Chi-quadrat i el coeficient de correlació de Pearson. Los ictus son causa de morbilidad y hospitalización. Al alta, se presentan deterioros funcionales a los que adaptarse influyendo negativamente en su calidad de vida. El objetivo realizar un ensayo clínico aleatorizado para analizar la efectividad de una intervención educativa al alta sobre los pacientes post ictus con deterioro funcional asociado. Evaluar si existen diferencias entre el grupo control con los cuidados habituales e intervención que recibirá la intervención educativa planteada para disminuir complicaciones, reingresos y visitas a urgencias. Para analizar los datos se realizará la prueba de T de Student, ANOVA, Chi-cuadrado y el coeficiente de correlación de Pearson.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Intervención educativa al alta a pacientes con deterioro funcional tras sufrir un ictus
  Creation date in repository: 2021-10-05
 • Keywords:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar