Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Evaluating the development of writing skills through creative writing instruction in an ESL high school classroom.

 • Identification data

  Identifier: TFM:803
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM803
 • Authors:

  Serra Trives, Joan
 • Others:

  Keywords: Escripitura creativa, anglès, escriptura Creative writing, ESL, writing Escritura creativa, ingles, escritura
  Title in different languages: Evaluando el desarrollo de la escritura a través de la instrucción de escritura creativa en una escuela secundaria. Evaluating the development of writing skills through creative writing instruction in an ESL high school classroom. Avaluant el desenvolupament de l’escriptura a través de la instrucció d’escriptura creativa en una escola secundària.
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Serra Trives, Joan
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09-15
  TFM credits: 9
  Project director: Gutierrez Colon Plana, Maria del Mar
  Abstract: This study observes the development of student’s writing skills when exposed to creative writing, and how the focus solely in prose creative writing influences the areas of adequacy, cohesion, coherence, lexicon, morphosyntax and spelling. Three classes of 4º de ESO Spanish-Catalan students were split into two experimental groups and one control group, and the two experimental groups engaged in creative writing sessions. Aquest estudi observa el desenvolupament de les habilitats d'escriptura de l'estudiant quan s'exposa a l'escriptura creativa, i com l'enfocament únicament en prosa l'escriptura creativa influeix en les àrees d'adequació, cohesió, coherència, lèxic, morfosintax i ortografia. Tres classes de 4o de EsO estudiants espanyols-català es van dividir en dos grups experimentals i un grup de control, i els dos grups experimentals es van dedicar a sessions d'escriptura creativa.
  Subject: Writing
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Evaluating the development of writing skills through creative writing instruction in an ESL high school classroom.
  Creation date in repository: 2021-10-11
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Writing
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar