Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Simultaneous detection of progesterone and estradiol using aptamer-based assays: problems and prospects.

 • Identification data

  Identifier: TFM:885
 • Authors:

  Cardozo, Evelin Florencia
 • Others:

  Keywords: Aptámeros, Esteroides, Multiplexing Aptamers, Steroids, Multiplexing Aptàmers, Esteroides, Multiplexaciò
  Title in different languages: Detección simultánea de progesterona y estradiol mediante ensayos basados en aptámeros: problemas y perspectivas. Detecció simultània de progesterona i estradiol mitjançant assajos basats en aptàmers: problemes i perspectives. Detecció simultània de progesterona i estradiol mitjançant assajos basats en aptàmers: problemes i perspectives.
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Cardozo, Evelin Florencia
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09-10
  Project director: O'Sullivan, Ciara ; Svobodová, Markéta
  Abstract: There is a need for rapid and reliable detection of sex hormones such as progesterone and estradiol in a wide variety of samples due to their implications in diagnosis, treatment, and monitoring of different pathologies. This work proposes the simultaneous detection of progesterone and estradiol using a three-step aptamer-based detection method. Different surfaces were analyzed for optimal target immobilization and detection based on a competitive assay. In parallel, the amplification and detection of E28 and P5 aptamers via PCR or RPA in combination with ELONA assay was pursued. Future work will focus on the combination of the two assays. Hi ha una necessitat de detecció ràpida i fiable d'hormones sexuals com la progesterona i l'estradiol en una àmplia varietat de mostres a causa de les seves implicacions en el diagnòstic, tractament i seguiment de diferents patologies. Aquest treball proposa la detecció simultània de progesterona i estradiol mitjançant un mètode de detecció basat en l'aptàmer de tres passos. Es van analitzar diferents superfícies per a la immobilització i detecció òptimes diana basades en un assaig competitiu. Paral·lelament, es va seguir l'amplificació i detecció d'aptàmers E28 i P5 via PCR o RPA en combinació amb l'assaig ELONA. El futur treball se centrarà en la combinació dels dos assajos.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Simultaneous detection of progesterone and estradiol using aptamer-based assays: problems and prospects.
  Creation date in repository: 2021-11-18
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar