Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Membranes with amine-free carboxylate ionic liquid additives for efficient CO2 separation

 • Identification data

  Identifier: TFM:887
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM887
 • Authors:

  Segura Rodriguez, Julián
 • Others:

  Keywords: Liquidos ionicos, Membranas de polisulfona, Captura de CO2 Ionic Liquid, polysulfone membrane, CO2 capture Liquids ionics, Membranes de polisulfona, Captura de CO2
  Title in different languages: Membranas con líquidos ionicos libres de aminas como aditivos para la separación de CO2 Membranes amb liquids ionics lliures d'amines com aditius per la separació de CO2 Membranes amb liquids ionics lliures d'amines com aditius per la separació de CO2
  Subject areas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Segura Rodriguez, Julián
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-10-09
  Project director: Puga Vaca, Alberto
  Abstract: Carbon capture and utilization is currently considered one of the most interesting strategies to reduce CO2 as it involves its transformation into fuels and chemicals. In this work, tetrabutylphosphonium acetate hydrate ([P4 4 4 4][AcO]·H2O) is used as an ionic liquid additive to impregnate the pores of a polymeric polysulfone (PSf) membrane and increase the CO2 solubility and selectivity. Impregnated and non-impregnated membranes are characterized by Scanning Electron Microscope (SEM) and infrared spectroscopy (FTIR). The ionic liquid was prepared by acid-base neutralization reaction and characterized by 1H NMR. The solubility and permeability of impregnated membranes were tested from pure CO2 gas in a steel module setup. La captura i utilització de carboni es considera actualment una de les estratègies més interessants per a reduir el CO², ja que implica la seva transformació en combustibles i productes químics. En aquest treball, l'hidrat d'acetat de tetrabutilfosfoni ([P4 4 4 4][AcO]·H²O) s'utilitza com a additiu líquid iònic per impregnar els porus d'una membrana polimèrica polisulfona (PSf) i augmentar la solubilitat i la selectivitat del CO². Les membranes impregnades i no impregnades es caracteritzen per l'escaneig de microscopi electrònic (SEM) i espectroscòpia infraroja (FTIR). El líquid iònic va ser preparat per reacció de neutralització àcid-base i caracteritzat per 1H NMR. La solubilitat i la permeabilitat de les membranes impregnades es van provar a partir de gas CO² pur en una configuració de mòdul d'acer.
  Subject: Enginyeria Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Membranes with amine-free carboxylate ionic liquid additives for efficient CO2 separation
  Creation date in repository: 2021-11-18
 • Keywords:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar